Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_035LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas8
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas8
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālā komunikācija, ievads specialitātē.
Mērķis:
Studiju kursa apgūšanai studenti praktiski strādā institūcijās, kas īsteno uzturpolitiku un Pārtikas Veterinārā Dienesta laboratorijās prakses vadītāju vadībā, lai iepazītos ar šo institūciju, kā potenciālo darba vietu, darbības virzieniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīstināšana ar institūta Bior darba virzieniem.Lekcijas5.00auditorija
2Iepazīstināšana ar Veselības Ministrijas darba virzieniem.Lekcijas3.00auditorija
3Iepazīstināšana ar Slimību profilakses un kontroles centra darbību.Lekcijas2.00auditorija
4Darbs Bior laboratorijāsNodarbības10.00laboratorija
5Darbs Veselības MinistrijāNodarbības5.00auditorija
6Darbs Slimību profilakes un kontroles centrāNodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts prakses apmeklējums, veiksmīgi nokārtotaprakses ieskaite, atskaitoties par visiem prakses etapiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par uztura speciālista vietu, lomu un uzdevumiem mūsusabiedrības veselības un valsts labklājības veicināšanā.
Prasmes:Spēj veikt ar uzturu un pārtiku saistītos pētījumus, plānošanu un analīzi, izmantojot šīs zināšanas ēdināšanas organizēšanai bērnudārzos,skolās, stacionāros, pansionātos.
Kompetences:Pielietot savas zināšanas sabiedrības veselības veicināšanā un uzturēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. 5., pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2009 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ; unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München : Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN 9783437420139
4Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
5Krause’s food & nutrition therapy / edited by L. Kathleen Mahan and Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St.Louis : Elsevier Saunders, 2008. xxiv, 1352 lpp. : il. ISBN 9781416034018.
Papildus literatūra
1Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. 5.,pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2009 464lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.2.Handbook of nutrition and food / edited by CarolynD. Berdanier,Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi,1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711(hardcover).3.Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ;unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München :Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN97834374201394.Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. KathleenMahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis,Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN9781437722338 (hbk.).5.Krause’s food & nutrition therapy / edited by L. Kathleen Mahan andSylvia Escott-Stump. 12th ed. St.Louis : Elsevier Saunders, 2008. xxiv,1352 lpp. : il. ISBN 9781416034018.
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.ldusa.lv
3http://www.who.int/en/