Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_052LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:16.00ECTS:24.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Viss iepriekš studiju programmā mācītais.
Mērķis:
Radīt apstākļus speciālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei uztura speciālista darbā veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uztura terapija gastroenteroloģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Uztura terapija pulmonoloģijā, nefroloģijā.Lekcijas1.00auditorija
3Uztura terapija nefroloģijā, pulmonoloģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
41. un 2. tipa diabēta pacientu uztura terapija. Uzturs endokrinoloģiskiem pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uztura terapija gastroenteroloģijā.Lekcijas1.00auditorija
5Uzturs endokrinoloģiskiem pacientiem.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Diētu izveides noteikumi un vadlīnījas stacionāra pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
7Diētu izveide ar datu bāzu palīdzību.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, lai varētu sekmīgi prakses laikā strādāt ar pacientiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts prakses apmeklējums, veiksmīgi nokārtota prakses ieskaite, atskaitoties par visiem prakses etapiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nostiprināt un attīstīt izpratni par pacientu uztura anamnēzes ievākšanu un izmeklēšanas rezultātu analīzi, mērķu izvirzīšanu, pareizu uztura terapijas izvēli dažādu vecumu un patoloģiju pacientiem (gastroenteroloģijas, cukura diabēta, pulmonoloģijas, nefroloģijas, rehabilitācijas), sadarbību ar citiem rehabilitācijas profesionāļiem.
Prasmes:Spēj patstāvīgi izmantot uztura terapijas teorijas un metodes darbā ar dažādām pacientu grupām individuāli un grupā, tai skaitā strādājot multiprofesionālas komandas sastāvā.
Kompetences:Studenti spēj pierādīt pārliecinošas zināšanas par uztura terapiju dažādu slimību profilaksē un ārstēšanā un tās pielietojumu praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. 5., pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2009 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ; unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München : Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN 9783437420139
4Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
5Krause’s food & nutrition therapy / edited by L. Kathleen Mahan and Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St.Louis : Elsevier Saunders, 2008. xxiv, 1352 lpp. : il. ISBN 9781416034018.
Papildus literatūra
1Cardiovascular diseases : nutritional and therapeutic interventions / edited by Nilanjana Maulik. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2013. xxviii, 586 lpp. : il. ; 26 cm. ISBN 9781439882009 (hardcover).
2Handbook of clinical nutrition and stroke / Mandy L. Corrigan, Arlene A. Escuro, Donalds F. Kirby, editors. New York : Humana Press, 2013. xxix, 310 lpp. : il., tab. Nutrition and Health . ISBN 9781627033794.
3Skutelis, Antons, Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984813561.
4Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
5Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
6Rubana, Inta Māra. Uzturs fiziskā slodzē / Inta Māra Rubana. [Rīga] : RaKa, [2010]. 200 lpp. : il., tab. ; 23 cm. ISBN 9789984460956.
7Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
8Selga, Guntars. Enterālā ēdināšana / Guntars Selga. [Jūrmala : GSE], 2009 320 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789934805301.
9The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco Branca, Haik Nikogosian и Tim Lobstein. Копенгаген :
10Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009. xiii, 392 lpp. : diagr. Pieejams arī tiešsaistē: http://www.euro.who.int/document/e90711R.pdf ISBN 9789289044080 (print).
11Wills, Judith. Bērnu uzturs / Judīte Vilsa ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Brīvmane. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2009 286 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984232867.
12Aivars, Juris Imants, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Juris Imants Aivars, Līga Ozoliņa-Moll. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 147 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9789984825991.
13Oxford handbook of gastrointestinal nursing / edited by Christine Norton ... [et al.]. Oxford ;New York : Oxford University Press, 2008. xvii, 734 lpp. : il., tab. Oxford handbooks in nursing . ISBN 9780199298655 (pbk.).
14The essential handbook of eating disorders / edited by Janet Treasure, Ulrike Schmidt, Eric van Furth. Southern Gate, Chichester ;Hoboken, NJ : Wiley, c2005. xxi, 238 lpp. : tab., graf. ISBN 0470014636.
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.ldusa.lv
3http://www.who.int/en/