Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_071LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšana, ginekoloģija un veselas sievietes aprūpe un uzturs, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, aprūpes process vecmātes praksē, klīniskās aprūpes pamati un klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā, ginekoloģija, fizioloģiskā dzemdniecība, patoloģiskā dzemdniecība
Mērķis:
sagatavot studentus darbam, kas saistīts ar aprūpi patoloģiskajā dzemdniecībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sievietes un jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšana, veselības traucējumu diagnosticēšana, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšana un veikšana veselības stāvokļa stabilizēšanai.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Precīzas un drošas medikamentu saņemšanas nodrošināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Precīzas un drošas medikamentu saņemšanas nodrošināšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses dienasgrāmatas aizpildīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskās prakses III vērtējumu sastāda:  Veikto manipulāciju lapa (Izglītības programmu minimālās prasības vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai paredz 40 pacientu ar riska faktoriem novērošana un aprūpe (grūtnieces, dzemdētājas un sievietes pēcdzemdību periodā), asistēšana dzemdībās ar augļa patoloģisku guļu. Ja tas nav iespējams, prasmes apgūst simulējošās situācijās)  Prakses dienasgrāmata  Prakses vadītāja vērtējums  Integrēti jautājumi par visu kursa vielu
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs aprakstīt iespējamās komplikācijas grūtniecības, dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā, zinās nepieciešamo ārstēšanu , lai tās novērstu. Studējošais spēj izklāstīt par iespējamām komplikācijām jaundzimušajam un nepieciešamo darbību komplikāciju novēršanai.
Prasmes:Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju un nodrošināt ārsta vadībā nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu veikšanu un vispiemērotāko ārstēšanu komplikāciju novēršanai, spēs informēt pacienti par konkrētā medikamenta farmakoloģisko iedarbību, tā lietošanas nosacījumiem sniegt psihoemocionālo atbalstu sievietei un viņas ģimenei radušos komplikāciju gadījumā. Kopā ar ginekologu/dzemdību speciālistu sastāda komplicētu dzemdību vadīšanas un aprūpes plānu, informējot dzemdētāju un iesaistot viņu lēmumu pieņemšanā.
Kompetences:izmantojot apgūtās zināšanas par patoloģisku grūtniecības un dzemdību norisi students spēj diferencēt fizioloģisku dzemdību norisi no patoloģiskas norises, analizēt iegūtos medicīnisko izmeklējumu datus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2009
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2006
Papildus literatūra
1Jeremy Oats,Suzanne Abraham „ Fundamentals of obstetrics and Gynaecology”, eight edition, 2005, Elservier Limited.
Citi informācijas avoti
1Nr.611 ''Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” – www.likumi.lv