Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_072LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšana, ginekoloģija un veselas sievietes aprūpe un uzturs, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, aprūpes process vecmātes praksē, klīniskās aprūpes pamati un klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā, ginekoloģija, fizioloģiskā dzemdniecība, patoloģiskā dzemdniecība, patoloģiskā un operatīvā dzemdniecība.
Mērķis:
Sagatavot studentus darbam, kas saistīts ar neatliekamās un operatīvās medicīniskās palīdzības sniegšanu grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķeizargrieziena riski, komplikācijas, operācijas metodes, antibiotiku lietošana, tromembolijas profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Epiziotomija un tās sašūšana. Dzemdes kakla un starpenes plīsumi.Nodarbības1.00auditorija
3Anestēzijas metodes dzemdniecībā – vispārējā, spinālā un epidurālā anestēzija. Dzemdību atsāpināšana, t.sk. epidurālā analgēzija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Asins komponentu uzglabāšana, transportēšana, pielietošana, pārliešanas tehnoloģija (eritrocītu masa, tās veidi, svaigi saldēta plazma, trombocītu masa, tās veidi, krioprecipitāts).Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Transfūzija dažādās klīniskās situācijās (prenatālajā, neonatālajā, pediatriskajā, pēcdzemdību praksē). Asins komponentu kvalitātes kontroleLekcijas1.00auditorija
6Vakuumekstrakcija (indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas mātei, bērnam). Vaginālas dzemdības pēc ķeizargrieziena operācijas. Augļa sadalīšanas operācijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Kritiskie stāvokļi dzemdniecībā – pēcdzemdību asiņošana, hemorāģiskais šoks, HELPP sindroms, trombembolija, anafilakse, augļa ūdens embolijaLekcijas2.00klīniskā bāze
8Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana, adaptācija, primārā reanimācija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses dienasgrāmatas aizpildīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskās prakses IV vērtējumu sastāda: - Veikto manipulāciju lapa (Izglītības programmu minimālās prasības vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai paredz priekšlaicīgi dzimušo, pārnēsāto, jaundzimušo ar mazu dzimšanas svaru un slimo jaundzimušo aprūpi; sieviešu aprūpe, kurām ir ginekoloģiskas un grūtniecības patoloģija, asistēšana dzemdībās ar patoloģisku augļa guļu, epiziotomijas izpilde un ķirurģisko šuvju uzlikšana) - Prakses dienasgrāmata - Prakses vadītāja vērtējums - Integrēti jautājumi par visu kursa vielu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs aprakstīt . stāvokļus grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem, kuru dēļ nepieciešama neatliekama ārsta konsultācija. Zinās kā veikt nepieciešamo neatliekamo palīdzību ārsta prombūtnē.
Prasmes:Studējošais pratīs sagatavot dzemdētāju akūtai ķeizargrieziena operācijai, spēs asistēt ārstam veicot operatīvo dzemdību palīdzību (vakumekstrakcija, ķeizargrieziena operācijas, augļa sadalīšanas operācijas), spēs veikt epiziotomiju un uzlikt šuves, kā arī sagatavot instrumentu galdiņu dzemdes kakla apskatei un starpenes plīsumu sašūšanai, sagatavot jaundzimušā reanimācijas aprīkojumu.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas par neatliekamās un operatīvās medicīniskās palīdzības sniegšanu grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem students spēj asistēt un sniegt palīdzību neatliekamās situācijās dzemdniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2009
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2006
Papildus literatūra
1Jeremy Oats,Suzanne Abraham „ Fundamentals of obstetrics and Gynaecology”, eight edition, 2005, Elservier Limited.
Citi informācijas avoti
1Nr.611 ''Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” – www.likumi.lv