Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_206LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:11.00ECTS:16.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem. Dažādas izcelsmes runas traucējumi. Valodas traucējumi bērniem. Agrīnās attīstības logopēdija un ievads logopēdijā. Speciālā pedagoģija bērniem ar funkciju traucējumiem. Zīmju valoda.
Mērķis:
Iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar bērniem, kuriem ir dažādas etioloģijas (dzirdes, sejas žokļu deformācijas, attīstības, funkcionāli u.c.) komunikācijas un valodas/ runas traucējumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Klīniskās prakses – komunikācijas un valodas/ runas traucējumi bērniem, nolikums, prakses uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
2Klīniskās prakses dokumentācija, prakses organizācija, prakšu vietu sadalījums.Lekcijas1.00auditorija
3Klīniskās prakses dokumentācija, klīnisko prakšu vietu sadalījums.Lekcijas1.00auditorija
4Klīniskās prakses uzdevumi, semināru tēmas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izveidoto un izmantoto materiālu atspoguļojums; novērtēšanas ziņojums; klīniskā gadījuma prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva un rezultatīva dalība Klīniskās prakses laikā; • 2 klīnisko gadījumu analīze (5. un 6. semestrī); • gūtās pieredzes, secinājumu un pašvērtējuma atspoguļojums esejas veidā; • prakses novērtējums, kas atspoguļo prakses vadītāja novērtējumu un studenta pašvērtējumu par profesionālām prasmēm prakses laikā; • studenta komunikācijas un sadarbības prasmju novērtējums; • prakses stundu uzskaites forma, ko apstiprina prakses vadītājs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Uzskaitīs dažādas etioloģijas komunikācijas un valodas/ runas traucējumus bērniem; • klasificēs komunikācijas un valodas/ runas traucējumu veidus bērniem; • aprakstīs traucējumu izzināšanas veidus; • uzskaitīs iespējamos terapijas veidus komunikācijas un runas/ valodas traucējumu gadījumos.
Prasmes:• Demonstrēs komunikācijas un valodas/ runas novērtēšanu (iegūto zināšanu un savas kompetences ietvaros); • novērtēs komunikācijas un runas/ valodas stāvokli bērniem; • veiks traucējuma analīzi; • plānos nepieciešamo terapiju; • demonstrēs plānotās terapijas realizēšanu.
Kompetences:• Sistematizēs iegūtos anamnēzes, novērtēšanas datus par dažādas etioloģijas komunikācijas, valodas/ runas traucējumiem bērniem; • interpretēs iegūtos anamnēzes un novērtēšanas datus un plānos un veiks nepieciešamo terapiju savas kompetences robežās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alan G. Kamhi, Julie J. Masterson and Kenn Apel., Clinical decision making in developmental language disorders
2Dennis M. Ruscello, Treating articulation and phonological disorders in children, St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier, c2008.
3James Grieve, Laurent Danon, Boilcau “Children Without Language : From Dysphasia to Autism”.2005
4Haynes, William O, Diagnosis and evaluation in speech pathology, 8th edition, Pearson new international edition
5Miltiņa Irēna, Skaņu izrunas traucējumi, 2005
6Miltiņa Irēna, Skolotāja logopēda darba mape, , 2008
7Shipley Kenneth G, Julie G. McAfee. Assessment in Speech-Language Pathology. 2004
8Paul, Rhea, Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating, St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby, c2012.
9Williams, A. Lynn., Speech disorders : resource guide for preschool children, Australia ;Clifton Park, N.Y. : Thomson/Delmar Learning, c2003.
Papildus literatūra
1Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā 1. daļa. I. Blūmentāle, I. Kalēja, I.Klatenberga, S. Kušķe, A. Vabale
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/