Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_207LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fonopēdija, Neirologopēdija, Runas ritma un tempa traucējumi.
Mērķis:
Iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar pieaugušajiem, kuriem ir dažādas etioloģijas (insults, onkoloģiskas saslimšanas, traumas, neirodeģeneratīvi u.c.) komunikācijas un valodas/ runas traucējumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Klīniskās prakses – komunikācijas un valodas/ runas traucējumi pieaugušajiem, prakses nolikums, prakses uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
2Klīniskās prakses dokumentācija, prakses organizatoriskie jautājumi, prakses uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
3Klīniskās prakses dokumentācija, prakses organizācija, klīnisko prakšu vietu sadalījums.Lekcijas1.00auditorija
4Klīniskās prakses uzdevumi, semināru tēmas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumu novērtēšana, dokumentēšana. 2. Lasītprasmes un rakstītprasmes novērtēšana un dokumentēšana. 3. Patstāvīgais darbs gatavojoties nodarbību vadīšanai. 4. Ieteikumu veidošana klientiem un viņu piederīgajiem, par komunikācijas, runas/ valodas, balss, rīšanas traucējumu profilaksi.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva un rezultatīva dalība Klīniskās prakses laikā; • 2 klīnisko gadījumu analīze ieskaites laikā (7. un 8. semestrī); • gūtās pieredzes, secinājumu un pašvērtējuma atspoguļojums esejas veidā; • prakses novērtējums, kas atspoguļo prakses vadītāja novērtējumu un studenta pašvērtējumu par profesionālām prasmēm prakses laikā; • studenta komunikācijas un sadarbības prasmju novērtējums; • prakses stundu uzskaites forma, ko apstiprina prakses vadītājs; • prakses laikā izveidoto un izmantoto papildus materiālu atspoguļojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Uzskaitīs dažādas etioloģijas komunikācijas, valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumus pieaugušajiem; • klasificēs komunikācijas, valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumus pieaugušajiem; • aprakstīs traucējumu izzināšanas veidus; • uzskaitīs iespējamos terapijas veidus komunikācijas, valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumu gadījumos pieaugušajiem.
Prasmes:• Demonstrēs komunikācijas, valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumu izzināšanu pieaugušajiem (iegūto zināšanu un savas kompetences ietvaros); • novērtēs komunikācijas un runas/ valodas, rīšanas, balss stāvokli pieaugušajiem; • veiks traucējuma analīzi; • plānos nepieciešamo terapiju; • demonstrēs plānotās terapijas realizēšanu.
Kompetences:• Sistematizēs iegūtos anamnēzes, novērtēšanas datus par dažādas etioloģijas komunikācijas, valodas/ runas, balss, rīšanas traucējumiem pieaugušajiem; • interpretēs iegūtos anamnēzes un novērtēšanas datus un plānos un veiks nepieciešamo terapiju savas kompetences robežās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eniņa Ģ., Godļevska M., Smeltere E., Neiroloģiskie sindromi: Smadzeņu garozas un VNS bojājumi. R.: Zvaigzne, 1989.
2Anna Basso “Aphasia and its Therapy”, 2003.
3Anne Whitworth, Janet Webster and David Howard. A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician’s guide. Hove [England] ;New York : Psychology Press, 2005
4Brubaker S. Sourcebook for receptive and expressive language functioning.- Detroit, 2006.- 381 lpp.
5William O. Haynes, Rebekah H. Pindzola. Diagnosis and evaluation in speech pathology, Harlow : Pearson, c2014
6Nancy Helm-Estabrooks, Martin L. Albert, Marjorie Nicholas. Manual of aphasia and aphasia therapy, Austin, Texas : PRO-ED, ©2014.
7Medical speech-language pathology: a practitioner’s guide / [edited by] Alex F. Johnson, Barbara H. Jacobson.
8Alex F. Johnson, Barbara H. Jacobson., Medical speech-language pathology : a practitioner’s guide , New York ; Stuttgart : Thieme, c2007.
9Assessment in speech-language pathology : a resource manual / Kenneth G. Shipley, Julie G. McAfee.
10Leonard L. LaPointe. Aphasia and related neurogenic language disorders.- New York, 2005.- 274 lpp.
11Dysphagia assessment and treatment planning: a team approach. Leonard Rebecca. - San Diego, 2008. - IX, 345 lpp.
Papildus literatūra
1Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā 1. daļa. I. Blūmentāle, I. Kalēja, I.Klatenberga, S. Kušķe, A. Vabale
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/