Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu

Mērķis

Pilnveidot un nostiprināt iegūtās zināšanas studiju kursos somatiskās saslimšanas un geriatrija un gerontoloģija un pielietot klīniskajā praksē darbā ar pacientiem/ klientiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi.

Priekšzināšanas

Psiholoģijas pamati, neatliekamā medicīniskā palīdzība I un II, somatiskās saslimšanas, geriatrija/ gerontoloģija, ergonomika, kursa darbs, tehnikso palīglīdzekļu aprites sistēma, ergoterapija psihiatrijā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
- atpazīt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem;
- izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu somatisku saslimšanu gadījumā.
- raksturot ergoterapijas prakses procesu pacientiem ar somatiskām saslimšanām.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs ar prakses vadītāja pārraudzību:
- pielietot ergoterapeita prakses procesā nodarbes veicināšanas prasmes;
- novērtēt nodarbes veikšanas grūtības pieaugušiem un veciem cilvēkiem;
- analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu;
- formulēt īstermiņa un ilgtermiņa terapijas mērķus;
- izstrādāt terapijas plānu ar pārraudzību;
- realizēt terapijas plānu ar pārraudzību;
- novērtēt un dokumentēt terapijas rezultātu,
- sagatavot rakstiskas un mutiskas rekomendācijas.

Kompetences

Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēs realizēt ergoterapijas prakses procesu ar pārraudzību darbā ar pacientu/ klientu un tuviniekiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija6BakalaursObligātsZane Liepiņa, Agnese Kārkliņa, Agrita Kalniņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija7BakalaursObligātsZane Liepiņa