Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Illa Mihejeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_095LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Illa Mihejeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas galvenajās medicīnas nozarēs, piemēram, neiroloģija, kardioloģija, ortopēdija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par rehabilitācijas principiem dažādos veselības aprūpes etapos, par veselības problēmām, kuru rezultātā var rasties invaliditāte, par nespējas un invaliditātes profilakses jautājumiem, ilgstošas hroniskas disfunkcijas sekām dažādos vecumos, ar mazkustīgumu saistīto medicīnisko komplikāciju identificēšanu, to riska novērtēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Rehabilitācijas pakalpojumu organizācija dažādos ārstēšanas posmos – indikācijas, kontrindikācijas, uzdevumi, rezultātu novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
2Invaliditāte. Saistošā likumdošana. Pasaules ziņojums par invaliditāti (WHO).Lekcijas1.00auditorija
3Mobilitātes deficīts (immobility), to ietekmējošie faktori. Novērtēšana. Klīnisko gadījumu izskatīšana, analīze. Praktiskais darbs ar pacientu. Nodarbības apraksts: ar mazkustīgumu saistīto medicīnisko komplikāciju identificēšana akūtajā posmā, to riska novērtēšana, lietojot standartizētos novērtēšanas instrumentus, risinājumu izvēle.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Komunikācijas un kognitīvi traucējumi. Disfāgijas skrīnings, ārstēšanas iespējas. Alternatīvā un augmentatīvā komunikācija. Kognitīvo traucējumu novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Mobilitātes deficīts (immobility), to ietekmējošie faktori. Novērtēšana. Klīnisku gadījumu izskatīšana, analīze. Praktiskais darbs ar pacientu. Nodarbības mērķis: sniegt zināšanas un prasmes par mobilitātes deficīta novērtēšanu, iespējamiem risinājumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Pašaprūpes deficīts. Nodarbības mērķis: sniegt zināšanas par pašaprūpi un ikdienas aktivitātes ierobežojumiem, to veicinošiem faktoriem, iespējamiem risinājumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Klīniskā gadījuma apraksta gatavošana prezentācijas veidā pēc dotā apraksta, norādot gan medicīniskās gan rehabilitācijas problēmas, kā arī izvēloties novērtēšanas instrumentus dotajā klīniskajā situācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
50 multiatbilžu jautājumi un 1 klīniskais gadījums, kurā ir jādefinē diagnoze, medicīniskās un rehabilitācijas problēmas, novērtēšanas instrumenti (mērījumi) ķermeņa funkciju un struktūru līmenī, aktivitāšu un līdzdalības līmenī.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas par: • rehabilitācijas principiem dažādos veselības aprūpes etapos; • rehabilitoloģijas galvenajiem klīniskajiem virzieniem; • ar veselības stāvokli saistītiem invaliditātes un invaliditātes profilakses jautājumiem; • mazkustīgo pacientu biežāko medicīnisko komplikāciju identificēšanu, riska novērtēšanu, lietojot standartizētos novērtēšanas instrumentus; • individuālajiem rehabilitācijas plāniem.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: • identificēt pacienta medicīniskās un rehabilitācijas problēmas dažādu veselības stāvokļu gadījumos; • izvēlēties un pielietot kursa ietvaros apgūtos funkcionālo spēju novērtēšanas instrumentus (manuālā muskuļu spēka vērtēšana, muskuļu tonusa izvērtēšana pēc Ashworth skalas).
Kompetences:Identificēt pacienta medicīniskās un rehabilitācijas problēmas dažādu veselības stāvokļu gadījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1lekciju materiāli
2Braddom "Physical medicine and rehabilitation", 2010; 2014.
3Diana D.Cardenas, Thomas M.Hooton. Medical complication in Physical medicine and Rehabilitation.2015
4The field of Competence of Physical and Rehabilitations medicine Phisicians, Part One, 2014., ed. by N.Christidoulou, ISBN 978-9963-2061-2-4
5World Report on Disability" WHO,2011
6White Book of Physical and Rehabilitation medicine in Europe, 2007
7Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules Veselības organizācija, 2001
Citi informācijas avoti
1www.pubmed.org
2www.who.org
3www.emedicine.org