Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.

Prasmes

Novērtēs pacienta stāvokli un praktiski veiks klīniskās procedūras, izmantojot piemērotu aprīkojumu; noteiks pacienta vitālos un antropometriskos rādītājus; veiks procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi) un izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Kompetences

Spēs lietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsInta Kalniņa, Lilija Antoņēviča
Uzturs3BakalaursObligātsInta Kalniņa, Lilija Antoņēviča