Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_286LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas principi. IAL uzvilkšana un novilkšana ar veselības aprūpi sasaistītu infekciju gadījumā. Vitālo rādītāju noteikšana. Ķermeņa temperatūras mērīšana. Radiālā pulsa noteikšana. Elpošanas noteikšana. Asinsspiediena mērīšana.Nodarbības1.00auditorija
2Antropometrisko rādītāju noteikšana.Nodarbības1.00MITC
3Nazogastrālās zondes, to ievadīšana un izņemšana; pacienta barošana caur nazogastrālo zondi. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju. Stomas. Klīniskās procedūras, kas skar fēču izvadīšanu.Nodarbības2.00MITC
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas principi. IAL uzvilkšana un novilkšana ar veselības aprūpi sasaistītu infekciju gadījumā. Vitālo rādītāju noteikšana. Ķermeņa temperatūras mērīšana. Radiālā pulsa noteikšana. Elpošanas noteikšana. Asinsspiediena mērīšana.Nodarbības1.00MITC
2Antropometrisko rādītāju noteikšana.Nodarbības1.00MITC
3Nazogastrālās zondes, to ievadīšana un izņemšana; pacienta barošana caur nazogastrālo zondi. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju. Stomas. Klīniskās procedūras, kas skar fēču izvadīšanu.Nodarbības2.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko manipulāciju izpilde uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums 100%, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. Kursa beigās tests par klīniskās aprūpes nodarbībās izņemtajām tēmām. Viens praktisks uzdevums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.
Prasmes:Novērtēs pacienta stāvokli un praktiski veiks klīniskās procedūras, izmantojot piemērotu aprīkojumu; noteiks pacienta vitālos un antropometriskos rādītājus; veiks procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi) un izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Kompetences:Spēs lietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Asinsspiediena noteikšanaA - Teorētiskais
2Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
4Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
6Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
8Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
10Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Microlax klizmaA - Teorētiskais
12Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaA - Teorētiskais
14Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
16Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
18Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
20Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
22Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
24Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
26Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
28Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
30Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf 8th ed. 2014.
4estudijas.rsu.lv. - ārstniecisko manipulāciju video
Papildus literatūra
1Smith, Sandra F., Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Boston [etc.] : 2012
2Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2013
3Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2010
4Bindler, Ruth McGillis Clinical skills manual for Principles of pediatric nursing : caring for children / Boston [etc.] : 2012
5Skills for pediatric nursing Upper Saddle River, N.J. : 2012
Citi informācijas avoti
1http://www.practicalclinicalskills.com/