Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_255LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, infekciju kontrole aprūpē.
Mērķis:
Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par pacientu pamata aprūpes standartiem un klīniskajām procedūrām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacienta uzņemšana un izrakstīšana no stacionāra. Pacienta higiēna, komforta un drošas vides nodrošinājums.Lekcijas1.00MITC
2Ergonomikas pamatprincipi. Pacienta pārvietošana. Pacienta mobilizācija.Nodarbības1.00MITC
3Pacienta higiēnas procedūras. Pacienta mazgāšana vannā un dušā. Pacienta mazgāšana gultā. Sievietes perineālā aprūpe. Vīrieša perineālā aprūpe. Nagu un pēdu aprūpe. Matu kopšana. Acu, ausu un deguna kopšana. Pacienta mutes dobuma higiēna. Pacientu gultas klāšana un gultas veļas maiņa.Nodarbības1.00MITC
5Pacienta vitālo rādītāju noteikšana un izvērtēšana.Nodarbības1.00MITC
6Antropometriskie rādītāji. Antropometrisko rādītāju noteikšana.Lekcijas0.50MITC
Nodarbības1.00MITC
7Pacienta barošana. Galvenie aprūpes principi pacientam ar zondi. Enterālā barošana. Parenterālā barošana. Zarnu stomas. Eliminācija.Lekcijas1.00MITC
8Nazogastrālas zondes ievadīšana un izņemšana. Galvenie aprūpes principi pacientam ar nazogastrālu vai nazointestinālu zondi. Klizmas. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
9Sterila tehnika. Sterila galdiņa uzklāšana. Sterila komplekta uzlikšana. Ķirurģiskā roku dezinfekcija.Nodarbības1.00MITC
10Klīniskās procedūras, kas skar urīnizvadsistēmu. Urīnpūšļa intermitējošā kateterizācija. Urīnpūšļa ilgstošā kateterizācija. Uzņemtā un izvadītā šķidruma līdzsvara noteikšana.Nodarbības2.00MITC
11Siltuma un aukstuma procedūras (termofori, komprese u.c.). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Lekcijas0.50MITC
Nodarbības0.50MITC
12Laboratoriskie izmeklējumi.Lekcijas1.00MITC
14Zāļu administrēšana. Enterāla zāļu ievade. Parenterāla zāļu ievade – intradermāli, jeb intrakutāni (i/c), subkutāni (s/c), intramuskulāri (i/m), intravenozi (i/v). Zāļu ievilkšana šļircē. Zāļu atšķaidīšana. Zāļu ievilkšana no flakona. Zālu ievilkšana no ampulas. I/v Bolus ievadīšanas metode, Intravenozā terapija (infūzija). Topikāla zāļu ievade.Lekcijas1.50MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavoties uz katru nodarbību izmantojot obligātās, ieteicamās un jaunākās zinātniskās literatūras avotus. Patstāvīgs treniņš uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
100% nodarbību apmeklējums. Sistemātiska teorētisko zināšanu pārbaude nodarbību laikā. Eksāmens studiju kursa beigās (1.daļa – teorētiska, 2.daļa – praktiska). 1.daļa – kompleksais teorētiskais eksāmens, kurā ietilpst 50 jautājumi testa veidā (datorizēts). Testa izpildes laiks – 45 minūtes. Sekmīgs testa vērtējums tiek piemērots, ja studējošais atbild pareizi uz vismaz 55% no kopējā jautājumu apjoma. Galīgajā vērtējumā testa rezultāta īpatsvars ir 30% no kopējā vērtējuma. Ja tests netiek nokārtots sekmīgi, studējošais neturpina kārtot 2. pārbaudījuma daļu. 2. daļa – praktiskais eksāmens. Eksāmens notiek 5 pārbaudījuma vietās. Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studējošajam ir jāsaņem pozitīvs vērtējums katrā no pārbaudījuma daļām. Ja kāda no pārbaudījuma daļām netiek nokārtota sekmīgi, studējošais neturpina kārtot pārbaudījumu un saņem nesekmīgu vērtējumu. Galīgajā vērtējumā praktiskā eksāmena vērtējuma īpatsvars ir 70% no kopējā vērtējuma. Kopējais pārbaudījuma vērtējums veidojas, pārrēķinot iegūtos punktus, kas iegūti summējot punktus no katras pārbaudījuma daļas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūt pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēt orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.
Prasmes:Novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras, veikt higiēnas procedūras pacientam, noteikt pacienta vitālos un antropometriskos rādītājus, veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.), veikt siltuma un aukstuma terapijas procedūras, veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Kompetences:Spēja lietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Asins parauga savākšanaA - Teorētiskais
2Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiA - Teorētiskais
4Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Asinsspiediena noteikšanaA - Teorētiskais
6Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Elpošanas frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
8Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Eļļas retences klizmaA - Teorētiskais
10Eļļas retences klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Fēču parauga savākšanaA - Teorētiskais
12Fēču parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Hipertoniskā klizmaA - Teorētiskais
14Hipertoniskā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Medikamentu ievadīšana ausīsA - Teorētiskais
16Medikamentu ievadīšana ausīsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)A - Teorētiskais
18Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Microlax klizmaA - Teorētiskais
20Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
22Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
24Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaA - Teorētiskais
26Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Pacienta mazgāšana gultāA - Teorētiskais
28Pacienta mazgāšana gultāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Pacienta mutes dobuma higiēnaA - Teorētiskais
30Pacienta mutes dobuma higiēnaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
31Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
32Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
33Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
34Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
35Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
36Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
38Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
39Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
40Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
41Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiA - Teorētiskais
42Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical Nursing Skills and Techniques - Elsevier eBook on VitalSource, 8th Edition by Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN and Wendy Ostendorf, RN, MS, EdD, CNE
Papildus literatūra
1Clinical skills manual for Principles of pediatric nursing : caring for children / Ruth C. McGillis Bindler, Jane W. Ball.
2Gulanick M., Klopp A., Galanes S., Gradishan D., Puzas K.M., Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Intervention. Third Edition. Copyright. Mosby – Year Book Inc. 2004;.
3Medforth J., Battersby S., Evans M. Oxford handbook of midwifery. Oxford University Press, 2006.
4Johnson R., Taylor W. Skills for midwifery practice. Elsevier/Churchill Livingstone, 2006
Citi informācijas avoti
1http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/inspectorat/moist_heat_st… “Process Validation: Moist Heat Sterilization for Pharmaceuticals
2http://www.medivators.com/Library/sterilization.htm “Science of Disinfection & Sterilization”
3http://www.iceinstitute.com/onlaine/OR233.html “The ABCs of Infection Control”
4http://www.brooks.af.mil/DIS/icguidelines/chap6.htm “Decontamination, Sterilization, and Sterile Storage”
5http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Sterile/sterile.htm
6http://www.infectioncontroltoday.com/articles/061cleaning.h…
7http://www.tpub.com/dental1/69.htm Gravity Displacement
8http://www.cdc.gov/ncidod/hip/guide/handwash.htm