Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_256LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas principi. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības. Veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošana. Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas. Darba organizācija, infekciju kontrole ķirurģijā. Aseptika, antiseptika. Personāla sagatavošanās operācijai – roku ķirurģiskā apstrāde, sterila halāta un cimdu uzvilkšana. Sterilizācija. Sterilitātes kontroles metodes.Nodarbības1.00MITC
2Pacienta reģistrēšana un uzņemšana veselības aprūpes ietādē. Pacienta vitālo rādītāju (pulss, ķermeņa temperatūra, elpošanas frekvence un arteriālais asinsspiediens) noteikšana un izvērtēšana.Nodarbības1.00MITC
3Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšana; pacienta barošana caur nazogastrālo zondi. Kuņģa skalošana; procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju un aprūpi. Klizmas un to veidi; procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju un aprūpi.Nodarbības2.00MITC
4Medikamentu ievadīšana acīs, ausīs, degunā. I/c; I/m; i/v injekcijas – procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju. Medikamentu ievadīšana (s/c; injekcijas); insulīns un to veidi; insulīna ievadīšanas īpatnības. Heparīna ievadīšanas īpatnības.Nodarbības2.00MITC
5Perifērā vēnu katetra ievadīšana – procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju un aprūpi. Intravenozās terapijas nodrošināšana caur perifēro vēnu.Nodarbības1.00MITC
6Laboratoriskie izmeklējumi (asins, urīna, fēču, krēpu parauga), to savākšana un transportēšanas noteikumi.Nodarbības1.00MITC
7Urogenitālā sistēma. Sievietes un vīriešu intermitējoša katetrizācija; procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju un aprūpi. Ilgkatetra ievadīšana sievietei, ilgkatetra ievadīšana vīrietim; procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju un aprūpi. Sievietes perineālā aprūpe.Nodarbības2.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru, mācību materiālus un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko manipulāciju izpilde uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska teorētisko zināšanu pārbaude nodarbību laikā. Studiju kursa beigās OSKE eksāmens piecās pārbaudījuma stacijās. Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studējošajam ir jāsaņem pozitīvs vērtējums katrā no pārbaudījuma stacijām. Ja kāda no pārbaudījuma stacijām netiek nokārtota sekmīgi, studējošais neturpina kārtot pārbaudījumu un saņem nesekmīgu vērtējumu. Kopējais pārbaudījuma vērtējums veidojas pārrēķinot iegūtos punktus, kas iegūti summējot punktus no katras pārbaudījuma stacijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.
Prasmes:Novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras; sagatavot un ievadīt pacientam nozīmētos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru, noteikt pacienta vitālos rādītājus; veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, pacienta barošana caur zondi); veikt procedūras, kas saistītas ar urīnizvadsistēmu (urīnpūšļa katetrizācija); veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Asins parauga savākšanaA - Teorētiskais
2Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Asinsspiediena noteikšanaA - Teorētiskais
4Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Elpošanas frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
6Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Fēču parauga savākšanaA - Teorētiskais
8Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciA - Teorētiskais
9Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
11Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
13Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
14Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
15Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
16Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimA - Teorētiskais
17Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
18Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
19Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
20Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
21Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
22Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciA - Teorētiskais
23Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
24Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)A - Teorētiskais
25Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
26Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
27Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
28Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimA - Teorētiskais
29Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
30Intrakutāna injekcijaA - Teorētiskais
31Intrakutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
32Intramuskulāra injekcijaA - Teorētiskais
33Intramuskulāra injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
34Krēpu parauga savākšanaA - Teorētiskais
35Krēpu parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
36Ķirurģiskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
37Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
38Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)A - Teorētiskais
39Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
40Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)A - Teorētiskais
41Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)A - Teorētiskais
42Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)A - Teorētiskais
43Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
44Medikamentu ievadīšana ausīsA - Teorētiskais
45Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)A - Teorētiskais
46Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)A - Teorētiskais
47Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuA - Teorētiskais
48Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
49Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuA - Teorētiskais
50Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
51Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasA - Teorētiskais
52Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
53Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaA - Teorētiskais
54Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
55Microlax klizmaA - Teorētiskais
56Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
57Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaA - Teorētiskais
58Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
59Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
60Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
61Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
62Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
63Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
64Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
65Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaA - Teorētiskais
66Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
67Sievietes perineālā aprūpeA - Teorētiskais
68Sievietes perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
69Sterila komplekta uzvilkšanaA - Teorētiskais
70Sterila komplekta uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
71Sterilo cimdu uzvilkšanaA - Teorētiskais
72Sterilo cimdu uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
73Subkutāna injekcijaA - Teorētiskais
74Subkutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
75Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
76Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
77Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
78Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
79Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
80Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
81Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
82Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
83Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
84Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
85Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiA - Teorētiskais
86Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
87Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaA - Teorētiskais
88Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
89Vīrieša perineālā aprūpeA - Teorētiskais
90Vīrieša perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf. 8th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier, [2013], c2014.
4estudijas.rsu.lv. - ārstniecisko manipulāciju video
Papildus literatūra
1Balode A. Laboratoriskā diagnostika. Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.
2Gardovska J., redakcijā, „Ķirurģija”, Rīga, 2013.
3Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. Rīga: Jumava, 2006.
4Selga G. Enterālā barošana. SIA” GSE”, 2009.
Citi informācijas avoti
1http://www.medivators.com/Library/sterilization.htm “Science of Disinfection & Sterilization”
2http://www.iceinstitute.com/onlaine/OR233.html “The ABCs of Infection Control”
3http://www.infectioncontroltoday.com/articles/061cleaning.h…
4http://www.tpub.com/dental1/69.htm Gravity Displacement
5http://www.cdc.gov/ncidod/hip/guide/handwash.htm