Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_290LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, medicīniskā bioķīmija, filozofija un medicīnas ētika, transkulturālā aprūpe.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacienta uzņemšana ārstniecības iestādē. Pacienta pārvešana. Pacienta izrakstīšana no ārstniecības iestādes. Pacienta vides un komforta nodrošinājums. Pacienta higiēnas procedūras. Āda, tās kopšana, izgulējumu veidošanas riska faktori un profilakse.Lekcijas1.00auditorija
2Pacienta higiēnas procedūras – pacienta mazgāšana gultā. Pacienta mazgāšana dušā. Pacienta gultas klāšana. Gultas veļas un ķermeņa veļas maiņa. Mutes dobuma kopšanas procedūras. Sievietes perineālā aprūpe. Specifiskās higiēniskās procedūras kašķa un pedikulozes gadījumā. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības1.00MITC
3Pacientu vitālo rādītāju (pulss, ķermeņa temperatūra, elpošanas frekvences un arteriālais spiediens) noteikšana un izvērtēšana.Nodarbības1.00MITC
4Medikamentu enterālā un parenterālā ievadīšana (p/o, p/rectum, i/c, s/c). Medikamentu ievadīšana acīs, ausīs, degunā. Heparīna un Insulīna ievadīšanas īpatnības. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Lekcijas1.00auditorija
5Medikamentu ievadīšana acīs, ausīs, degunā, p/o, p/rectum. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības1.00MITC
6Medikamentu parenterālā ievadīšana ( i/c, s/c). I/m Heparīna un Insulīna ievadīšanas īpatnības. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
7Medikamentu parenterāla ievadīšana (i/m, i/v, i/v injekcijas, i/v infūzijas, PVK). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Lekcijas1.00auditorija
8Medikamentu parenterāla ievadīšana (i/v, i/v injekcijas, i/v infūzijas, PVK). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
9Laboratoriskie izmeklējumi (asins, urīna, fēču, krēpu) parauga savākšana un transportēšanas noteikumi.Nodarbības1.00MITC
10Gremošanas sistēmas pamatprocedūras (klizmas un to veidi, kuņģa zondēšana, kuņģa skalošana). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Lekcijas1.00auditorija
11Gremošanas sistēmas pamatprocedūras – Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšana. Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metode. Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metode. Tīrošā klizma. Maza tilpuma klizmas. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības1.00MITC
12Procedūras, kas skar urogenitālo sistēmu (urīnpūšļa kateterizācija, urogenitālās stomas un to veidi).Lekcijas1.00auditorija
13Procedūras, kas skar urogenitālo sistēmu. Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievietei. Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievietei.Nodarbības1.00MITC
14Siltuma un aukstuma procedūras (termofori, komprese u.c.). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru. Procedūras, kas skar elpošanas traktu (skābeklis un to padeves veidi, traheostomas aprūpe).Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto praktisko nodarbību. Patstāvīgs treniņš uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska teorētisko zināšanu pārbaude lekciju un nodarbību laikā. Eksāmens studiju priekšmeta beigās (1. daļa – teorētiska, 2. daļa – praktiska). 1. daļa — kompleksais teorētiskais eksāmens, kurā ietilpst 30 jautājumi testa veidā (datorizēts). Testa izpildes laiks – 15 minūtes. Sekmīgs testa vērtējums tiek piemērots, ja studējošais atbild pareizi uz vismaz 55% no kopējā jautājumu apjoma. Galīgajā vērtējumā testa rezultāta īpatsvars ir 30% no kopējā vērtējuma. Ja tests netiek nokārtots sekmīgi, studējošais neturpina kārtot 2. pārbaudījuma daļu. 2. daļa — praktiskais eksāmens. Eksāmens notiek 5 pārbaudījuma veidos: higiēnas procedūras, vitālie rādītāji, medikamentu ievadīšana, gremošanas sistēmas procedūras, urogenitālās sistēmas procedūras. Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studējošajam ir jāsaņem pozitīvs vērtējums katrā no pārbaudījuma daļām. Ja kāda no pārbaudījuma daļām netiek nokārtota sekmīgi, studējošais neturpina kārtot pārbaudījumu un saņem nesekmīgu vērtējumu. Galīgajā vērtējumā praktiskā eksāmena vērtējuma īpatsvars ir 70% no kopējā vērtējuma. Kopējais pārbaudījuma vērtējums veidojas pārrēķinot iegūtos punktus, kas iegūti summējot punktus no katras pārbaudījuma daļas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.
Prasmes:Novērtēs pacienta stāvokli un praktiski veiks klīniskās procedūras; sagatavos un ievadīs pacientam nozīmēto medikamentu; nodrošinās intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru, un veiks medikamenta ievadīšanu intravenozi, izmantojot piemērotu aprīkojumu; noteiks pacienta vitālos rādītājus; veiks precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veiks procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.); veiks siltuma un aukstuma terapijas procedūras; veiks nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Kompetences:Spēs pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Apikālā pulsa noteikšanaA - Teorētiskais
2Apikālā pulsa noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Arteriālā spiediena mērīšana (manuālā)A - Teorētiskais
4Arteriālā spiediena mērīšana (manuālā)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Asins parauga savākšanaA - Teorētiskais
6Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiA - Teorētiskais
8Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Elpošanas frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
10Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Eļļas retences klizmaA - Teorētiskais
12Eļļas retences klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Fēču parauga savākšanaA - Teorētiskais
14Fēču parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciA - Teorētiskais
16Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Hipertoniskā klizmaA - Teorētiskais
18Hipertoniskā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
20Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciA - Teorētiskais
22Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)A - Teorētiskais
24Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
26Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Intrakutāna injekcijaA - Teorētiskais
28Intrakutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Intramuskulāra injekcijaA - Teorētiskais
30Intramuskulāra injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
31Ķirurģiskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
32Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
33Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)A - Teorētiskais
34Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
35Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)A - Teorētiskais
36Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)A - Teorētiskais
38Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
39Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)A - Teorētiskais
40Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
41Medikamentu ievadīšana ausīsA - Teorētiskais
42Medikamentu ievadīšana ausīsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
43Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)A - Teorētiskais
44Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
45Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)A - Teorētiskais
46Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
47Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)A - Teorētiskais
48Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
49Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)A - Teorētiskais
50Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
51Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuA - Teorētiskais
52Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
53Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuA - Teorētiskais
54Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
55Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasA - Teorētiskais
56Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
57Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaA - Teorētiskais
58Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
59Microlax klizmaA - Teorētiskais
60Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
61Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaA - Teorētiskais
62Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
63O2 padeve caur masku ar rezervuāruA - Teorētiskais
64O2 padeve caur masku ar rezervuāruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
65Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
66Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
67Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
68Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
69Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaA - Teorētiskais
70Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
71Pacienta mazgāšana gultāA - Teorētiskais
72Pacienta mazgāšana gultāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
73Pacienta mutes dobuma higiēnaA - Teorētiskais
74Pacienta mutes dobuma higiēnaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
75Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
76Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
77Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaA - Teorētiskais
78Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
79Perifērās vēnas punkcijaA - Teorētiskais
80Perifērās vēnas punkcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
81Sievietes perineālā aprūpeA - Teorētiskais
82Sievietes perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
83Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmA - Teorētiskais
84Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
85Sterilo cimdu uzvilkšanaA - Teorētiskais
86Sterilo cimdu uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
87Subkutāna injekcijaA - Teorētiskais
88Subkutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
89Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
90Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
91Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
92Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
93Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
94Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
95Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
96Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
97Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
98Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
99Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiA - Teorētiskais
100Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
101Zemas O2 koncentrācijas maskas uzlikšanaA - Teorētiskais
102Zemas O2 koncentrācijas maskas uzlikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical Nursing Skills and Techniques - Elsevier eBook on VitalSource, 8th Edition by Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN and Wendy Ostendorf, RN, MS, EdD, CNE 2014
Papildus literatūra
1Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf.
2Gulanick M., Klopp A., Galanes S., Gradishan D., Puzas K.M., Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Intervention. Third Edition. Copyright. Mosby – Year Book Inc. 2004;.
Citi informācijas avoti
1http://www.medivators.com/Library/sterilization.htm “Science of Disinfection & Sterilization”
2http://www.iceinstitute.com/onlaine/OR233.html “The ABCs of Infection Control”
3http://www.brooks.af.mil/DIS/icguidelines/chap6.htm “Decontamination, Sterilization, and Sterile Storage”
4http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Sterile/sterile.htm
5http://www.infectioncontroltoday.com/articles/061cleaning.h…
6http://www.cdc.gov/ncidod/hip/guide/handwash.htm