Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par pacientu pamata aprūpes standartiem un klīniskajām procedūrām.

Priekšzināšanas

Vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, infekciju kontrole aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Sniegt iespēju studējošajiem apgūt pamata klīnisko manipulāciju bāzes zināšanas un pamata prasmes.

Prasmes

Novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras, veikt higiēnas procedūras pacientam, noteikt pacienta vitālos un antropometriskos rādītājus, veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, klizmošana, zarnu stomas aprūpe, pacienta barošana caur zondi u.c.), veikt siltuma un aukstuma terapijas procedūras, veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Kompetences

Spēja lietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsLilija Antoņēviča
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsInta Kalniņa, Baiba Klēvere, Ailī Horna-Butkeviča, Anita Znotiņa, Eva Cela, Ineta Raudova, Lilija Antoņēviča, Līga Ēriksone