Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Purviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar klīnisko pētījumu plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un rezultātu publicēšanas svarīgākiem aspektiem. Izglītot par klīnisko pētījumu rezultātu interpretācijas iespējam un izvērtēšanu. Sniegt ieskatu par zāļu reģistrācijas procesa nepieciešamo dokumentāciju un likumisko pamatu.

Priekšzināšanas

Vispārīga farmakoloģija, pētniecisko materiālu meklēšanas un analīzes prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa beigšanas studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: 1. Saprast, kāpēc un kā tiek veikti klīniskie pētījumi, un kas uzņemas atbildību par klīniskā pētījuma veikšanu un/vai finansēšanu; 2. Gūs informāciju, kā notiek jaunu zāļu atklāšana, kā notiek zāļu reģistrācijas process un ieviešana tirgū; 3. Diferencēt bioekvivalenci un terapeitisko ekvivalenci, ģenēriskos un oriģinālos medikamentus, megabrendus; 4. Izskaidrot izmaksu efektivitātes farmakoloģijā būtību; 5. Būt kompetentam par ārstu un farmācijas rūpniecības saskarsmes un ētikas principiem.

Prasmes

Pratīs pamatos izvērtēt klīniskās izpētes dokumentāciju, pētījumu atļaušanu un uzraudzību klīniskās izpētes laikā, kā arī novērtēt pētījumu atbilstību Labas klīniskās prakses principiem; Orientēsies klīnisko pētījumu reģistrā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā; Pratīs atrast informāciju par notiekošajiem II-IV fāzes pētījumiem pieaugušajiem un visiem pediatriskajiem klīniskajiem pētījumiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izmantot teorētiskās zināšanas par klīnisko pētījumu procesu, nepieciešajām procedūrām, lai pētījums notiktu, atļauju saņemšanām, labas klīniskās prakses un labas ražošanas prakses sertifikātiem. Spēs patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par pētījumiem pēc šādiem meklēšanas parametriem: valsts, vecums, dzimums, pētījuma fāze, pētījuma statuss, diagnoze u.c., kā arī nepieciešamības gadījumā iespēju sazināties ar konkrētā pētījuma sponsoru. Parādīs zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī pratīs orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleSanta Purviņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēleSanta Purviņa
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēleSanta Purviņa
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēleSanta Purviņa