Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ingrīda Čēma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ingrīda Čēma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, oralpatokatatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)14Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas42
Kopā kontaktstundas54
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mutes gļotādas normālā histoloģija, fizioloģija, anatomija, patoloģiskā morfoloģija, mikrobioloģija, diagnostika, farmakoloģija; jāzina mutes gļotādas slimību etimoloģiskie faktori, iekšķīgo slimību izpausmes mutes gļotādā.
Mērķis:
Veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, brīvi orientēties slimību izpausmju pamatelementos mutes gļotādā. Docētāja uzraudzībā veikt pacienta ādas, periorālo audu un mutes dobuma izmeklēšanu, patoloģisko audu klīnisko diagnostiku, rekomendēt noteiktus laboratoros izmeklējumus. Balstoties uz savām zināšanām, veikt adekvātu diferenciāldiagnozi, izvirzīt galīgo diagnozi un rekomendēt attiecīgu slimības ārstēšanu un profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekciju slimības -III. Cilvēka Imundeficīta sindroms. Etioloģija, patoģenēze, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas. Morfoloģiskās izpausmes.Lekcijas1.00auditorija
2HIV un AIDS etioloģija, klīniskās izpausmes. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
3Pemphigus vulgaris, pemphigoideus cicatricalis, pemphigoideus bullosa, pyostomatitis vegetans. Slimību klīniskās un morfoloģiskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
4Autoimūnās saslimšanas. Morfoloģiskās izpausmes.Lekcijas1.00auditorija
5Izolētās lūpu un mēles anomālijas un slimības. Etioloģija, patoģenēze, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
6Mēles slimības - ģeogrāfiskā un fisūru mēle, romboīdais glosīts. Slimību klīniskās un morfoloģiskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
7Dedzinošas mutes sindroms. Slimību klīniskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00auditorija
8Dedzinošas mutes sindroms, diferenciādiagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
9Lichen ruber planus, lupus erythematosus. Lichenoīda reakcija. Klīniskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnoze.Lekcijas1.00auditorija
10Lichen ruber planus, lupus erythematosus. Lichenoīda reakcija. Klīniskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnoze.Nodarbības1.00auditorija
11Asinsvadu veidojumi - Varicositas; Hemangioma. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
121. Erozīvi -čūlainās slimības. 2. ’Baltas ‘’ krāsas pamatelementu izpausmju slimības. 3. ’Sarkanas’’ krāsas pamatelementu izpausmju slimības. 4. Zilganas, brūnas, melnas, dzeltenas krāsas pārmaiņas mutes dobumā un periorālo audu rajonā; 5. Slimības ar verrukozi -papillāru augšanas formu. 6. Vezikulo- bullozās slimības.Lekcijas1.00auditorija
13Dermatitis herpetiforme, lineārā IgA slimība. Iedzimtā- epidermolysis bullosa. Slimību klīniskās un morfoloģiskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
14Lūpu slimības - aktīniskais heilits, granulārais un granulomatozais heilīts. Slimību klīniskās un morfoloģiskās izpausmes, ārstēšana, diferenciāldiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
15Anēmija. Trombocitopeniskā purpura. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
16Citas hematoloģiskās saslimšanas. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
17Tauku, holesterīna, bilirubīna un citu pigmentveidojumu diferenciāldiagnostika pēc krāsas. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
18Condyloma latum, condyloma accuminatum, plakanšūnu papilloma, verruca vulgaris, fokāla epiteliāla hiperplāzija; xanthoma verruciforme. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
19Čūlaino procesu diferenciādiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
20Balto un sarkano patoloģisko procesu diferenciāldiagnostika. Ambulatoro pacientu konsultācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Ādas un gļotādas vizuālo – klīnisko attēlu studēšana mācību grāmatu atlasos, ar mērķi atpazīt primāros un sekundāros elementus, noteikt un trenēties pierakstīt anatomisko lokalizāciju latīņu valodā, izprast slimības klīnisko izpausmi. 2. Atkārtoti studēt piedāvātās klīniski – vizuālo patoloģisko pārmaiņu izpausmes mutes dobumā lekciju materiālā, kas iegūti no orālās patoloģijas klīnikas arhīva. 3. Orālajā medicīnā, patoloģijā un sejas-žokļu ķirurģijā piedāvātās mācību literatūras un žurnālu studēšana, saistot ar attiecīgās patoloģijas izpausmi un vispārējo organisma stāvokli.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte katras nodarbības laikā; 2) Spēja komunicēt ar pacientu, noteikt dzīves un medicīnisko anamnēzi; 3) Korekta ekstraorāla un intraorālā pacienta izmeklēšana, 4) Pareizs patoloģijas apraksts ambulatoros pacienta dokumentos, izmantojot apgūto slimību latīnisko terminoloģiju; 5) Zināšanu pārbaude testa jautājumos par autoimūnām, imunoloģiskām disfunkcijām, priekšvēžu slimībām, čūlām, baltām un sarkanām mutes gļotādas izpausmēm; 6) Spēja diskutēt par iespējamo diferenciāldiagnostiku; 7) Ārstēšanas plāna veidošana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Mutes gļotādas normālā histoloģija, orālās fizioloģijas īpatnības, mutes anatomija, tās īpatnības, orālā patoloģiskā morfoloģija, orālās diagnostikas pamatprincipi, gļotādas slimību ārstēšanā lietojamie medikamenti un to darbība, gļotādas slimību galvenie izpausmju veidi, mutes gļotādas slimību etioloģiskie faktori, iekšķīgo slimību izpausmes mutes gļotādā.
Prasmes:Spēs interpretēt slimnieka klīniskās ekstraorālās un intraorālās patoloģiskās pazīmes vai simptomus diferenciāldiagnostikas laikā, noteikt precīzu diferenciāldiagnozi un galīgo diagnozi pēc tam, kad ir izzināta klīniskā informācija un veikta klīniskā apskate, precīzi aprakstīt patoloģiskus mutes mīksto audu bojājumus morfoloģiski, pēc to raksturīgās lokalizācijas un krāsas; ieteikt adekvātu attiecīgās slimības ārstēšanas plānu, kontroles iespējas un profilakses pasākumus.
Kompetences:1. Diagnosticēt patoloģiskas pārmaiņas mutes dobuma gļotādā, klīniski spriest, interpretējot un korelējot iegūtos klīniskos, laboratoros un citus diagnostiskos izmeklējumu datus, pieņemt lēmumus un plānot turpmākās darbības, lai noteiktu diferenciālo vai galīgo diagnozi visu vecumu un vajadzību zobārstniecības pacientiem. 2. Diagnosticēt sāpes sejas un mutes dobuma rajonā, veikt to diferenciāldiagnostiku, uzsākt ārstēšanu vai rekomendēt attiecīgās nozares speciālista konsultāciju. 3. Konsultēt pacientus par dzīvību neapdraudošām mutes gļotādas slimībām un traucējumiem, to dabu un smagumu, sniedzot pacientam ārstēšanas izvēles iespējas un reālus sagaidāmos rezultātus. 4. Pielietot profilakses metodes, lai novērstu mutes gļotādas slimības, sekmējot mutes dobuma veselības saglabāšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1C. Scully „Oral and Maxillofacial Medicine: The Basis of Diagnosis and Treatment.” Churcill Livingstone Elsevier, 2nd ed. 2008
2R. A. Cawson, William H. Binnie, Andrew W. Barrett: „Oral Disease: Clinical and Pathological Correlations”, Mosby, 2001
Papildus literatūra
1N.K. Wood, P.W. Goaz „Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions”. 5th ed., Mosby - Year Book, 1997.
2J. A. Regezi, J. J. Sciubba, M. A. Pogrel: „Atlas of Oral and Maxillofacial Pathology" W.B. Saunders, 2000
3R. A. Cawson, E. W Odell, S.R. Porter: „Cawson's Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine.” Churcill Livingstone, 7th ed. 2002.
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodonty
2Journal of Oral Diseases