Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Liāna Deklava
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par terapeitisku attiecību veidošanas pamatprincipiem, veicināt pamatprasmju attīstību veiksmīgas komunikācijas un terapeitisku attiecību vadīšanā.

Priekšzināšanas

Psihosociālās vajadzības, saskarsme veselības aprūpē, transkulturālā aprūpe, veselības aprūpes filozofija, psihosomatiskā medicīna, stresa menedžments.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot aprakstīt veiksmīgas komunikācijas pamatprincipus, terapeitisko attiecību un terapeitiskās vides veidošanas nosacījumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj diferencēt pacienta vajadzības komunikācijā, novērtēt ar stresu saistītas situācijas pacienta aprūpē un izstrādāt atbilstošu attiecību modeli.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj analizēt pacientu kā personību, novērtēt viņa vajadzības komunikācijā un ģenerēt terapeitisku attiecību vadīšanas nosacījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsLiāna Deklava