Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi, vecmātes, funkcionālie speciālisti, farmaceiti, ārstniecības atbalsta personas
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 13 st., prakse – 11 st.
No
Līdz
Norises laiks
21.–22.10., 25.10.
Valoda
Latviešu

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas par korupcijas riskiem veselības aprūpē, to cēloņiem, izprast dažādās korupcijas novēršanas formas un metodes, tajā skaitā, attīstīt spēju pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Pieteikties

Tēmas

 • Ārstniecības persona kā kriminālatbildības subjekts
 • Ārstniecības persona kā administratīvās atbildības subjekts
 • Administratīvā atbildība amatpersonām
 • Administratīvās un kriminālatbildības nošķiršana
 • Korupcijas riski veselības aprūpē
 • Korupcijas novēršanas iespējas veselības aprūpē
 • Korupcijas mazināšanas iespējas veselības aprūpē
 • Rīcība noziedzīgā nodarījuma gadījumā: ziņošana, kriminālprocesa praktiskā norise, veicamās procesuālās darbības

Mācību metodes

 • Lekcija
 • Grupu darbs uzdevumu risināšanā
 • Situāciju analīze
 • Jautājumui, diskusija
 • Praktiskais darbs

Kontaktinformācija

RSU Tālākizglītības fakultāte, Kursu daļa
E-pasts: esfkursiatrsu[pnkts]lv
Tālrunis: 67062635; 67409209