Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Andris Sprūds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa “Krievija pasaules politikā” mērķis ir iepazīstināt studentus ar Krievijas ārpolitikas veidošanas un īstenošanas procesiem, svarīgākajām prioritātēm un instrumentiem pasaules un reģionālo politisko un ekonomisko procesu kontekstā. Kursa pirmajā daļā tiek pievērsta uzmanība Krievijas ārpolitikas veidošanas iekšpolitiskajiem faktoriem – identitātei un vēstures interpretācijai, ekonomiskajai attīstībai un politiskajiem procesiem, kā arī personību lomai. Savukārt kursa otrajā daļa tiek analizētas konkrētu Krievijas ārējo attiecību virzieni, prioritātes un instrumenti. Papildus uzmanība visa kursa ietvaros tiek veltīta Krievijas ārpolitikas aktualitātēm Baltijas (īpaši Latvijas) virziena kontekstā.

Priekšzināšanas

Vispārēja izpratne par starptautisko attiecību un politikas procesiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apgūst un spēj izvērtēt Krievijas ārpolitikas ietekmējošos faktorus, aktorus un galvenos virzienus.

Prasmes

Studenti stiprina savas viedokļu formulēšanas un izteiksmes prasmes starptautiskā vidē, kā arī veicina savas digitālās prasmes.

Kompetences

Studenti apgūst starpdisciplināras pētniecības un izvērtēšanas kompetences. Studenti demonstrē kompetences izvērtēt konkrēta starptautiskā aktora lomu starptautiskā vidē, kā arī raksturot un prioritizēt ietekmējošos faktorus un aktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle