Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Mērķis ir panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva
Psiholoģija, PSb3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva
Psiholoģija, LFPSb3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva
Tiesību zinātne, TZNTz6BakalaursIerobežota izvēle
Žurnālistika, ZR1BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča, Svetlana Muhejeva