Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aldona Kipāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Krimināltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar noziedzības kā sociālas parādības tendencēm, stāvokli, ietekmējošiem faktoriem, noziedznieka personību, noziedzīgo nodarījumu mehānismu un tā novēršanas sistēmu; īpaša uzmanība tiks pievērsta noziedzības izzināšanas metodēm un paņēmieniem, sekmējot praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, izzinot kriminogēnos un pretsabiedriskos procesus un parādības Latvijā un ārvalstīs, kā arī rekomendāciju izstrādei un realizācijai noziedzības novēršanā un apkarošanā.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Praktiskā komunikācija, Tiesību aizsardzības iestādes, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt kriminoloģijas zinātnei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Spēj parādīt kriminoloģijas zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus kriminoloģijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.

Kompetences

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot. Spēj pieņemt lēmumus un risināt kriminoloģiskās problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choice
Tiesību zinātne6BakalaursFree choice
Tiesību zinātne 1BakalaursFree choiceKristīne Vilka
Tiesību zinātne1BakalaursFree choiceAndrejs Vilks, Kristīne Vilka
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursFree choice
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursFree choiceAndrejs Vilks, Kristīne Vilka, Karina Zalcmane
Tiesību zinātne 1BakalaursFree choiceKristīne Vilka, Karina Zalcmane
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursFree choiceKarina Zalcmane, Andrejs Vilks
Tiesību zinātne 1BakalaursFree choiceKarina Zalcmane, Andrejs Vilks, Kristīne Vilka, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 5BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursFree choiceAndrejs Vilks, Karina Zalcmane, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 1BakalaursFree choiceKarina Zalcmane, Andrejs Vilks, Aldona Kipāne
Tiesību zinātne 6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne 8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Tiesību zinātne6BakalaursFree choiceAldona Kipāne
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choiceAndrejs Vilks, Karina Zalcmane, Aldona Kipāne
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choiceKarina Zalcmane, Aldona Kipāne, Andrejs Vilks
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleAldona Kipāne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleKarina Zalcmane, Aldona Kipāne, Andrejs Vilks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleAldona Kipāne