Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ruta Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_135LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamata zināšanas par komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām.
Mērķis:
Kurss veidots, lai iepazīstinātu studentus ar teorētisko bāzi, kas skar krīzes vadību un krīzes komunikāciju, iespējamo krīzes situāciju apzināšanu un izvērtēšanu, gatavošanos tām, rīcību un komunikāciju krīzes situācijā, sabiedrības viedokli un sadarbību ar masu medijiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads krīžu komunikācijāLekcijas1.00auditorija
2Krīzes anatomijaLekcijas1.00auditorija
3Jaunāko krīžu komunikācijas gadījumu analīzeNodarbības1.00auditorija
4Krīzes identificēšana, tipi un ievainojamībaNodarbības1.00auditorija
5Sagatavošanās krīžu komunikācijas situācijām. Krīzes vadības un komunikācijas plānsLekcijas1.00auditorija
6Krīzes situācijas analīzeNodarbības1.00auditorija
7Krīzes situācijas vadībaLekcijas1.00auditorija
8Sabiedriskā doma un masu mediji krīzes situācijāsLekcijas1.00auditorija
9Ētika un līderis krīzes situācijāsLekcijas1.00auditorija
10Noslēguma izpētes darbsNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājasdarbi, gadījumu analīze, eksāmens. Skatīt kursa aprakstu (word) e-studijās ar detalizētu uzdevumu aprakstu.
Vērtēšanas kritēriji:
Mājasdarbi, gadījumu analīze, eksāmens – analīze, spēja pielietot teorētiskās zināšanas, piedāvāto risinājumu argumentācija, secinājumi un priekšlikumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par krīzes vadību un krīzes komunikāciju, krīzes komunikācijas vēstījumiem, sadarbību ar medijiem krīzes situācijā.
Prasmes:Novērtēt krīzes, sagatavot krīzes vadības un krīzes komunikācijas plānus, izstrādāt krīzes komunikācijas vēstījumu un izvēlēties piemērotāko stratēģiju krīzes komunikācijas veidošanai.
Kompetences:Atbalsta sniegšana organizācijas vadībai un komunikācijas vadītājam krīzes vadības un krīzes komunikācijas situācijās un spēja praktiski organizēt komunikāciju krīzes situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Coombs W. T. Ongoing crisis communication : Planning, Managing, and Responding / 5th ed. -SAGE Publications, Inc; 2019
2Hornmoen H., Backholm K., Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness.- Emerald Publishing Limited, 2018
3Ulmer R.R., Sellnow T.L., et al. Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity / 4th ed. - SAGE Publications, Inc, 2017
4Fearn-Banks K. Crisis Communications / 5th ed. - Routledge , 2016
5Heath RL., O’Hair H.D., Handbook of Risk and Crisis Communication.- Routledge; 1 ed, 2015
6Fink S., Crisis Management: The Definitive Guide to Managing the Message. -New York et al.: Mc Grw Hill Education, 2013
7Lehtonens J, Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīze komunikācija. - Rīga: SIA Biznesa Augstskola Turība, 2011
Papildus literatūra
1Fearn-Banks K. Crisis communications : a casebook approach / Kathleen Fearn-Banks. – 4th ed. – New York, London : Routledge Taylor & Francis group., 2010
Citi informācijas avoti
1Jaunākie zinātniskie raksti, kas pieejami RSU Bibliotēkas abonētajās zinātnisko rakstu datubāzēs (piemēram, EBSCO, SAGE Publications, Science Direct, Scopus u.c.).