Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Mākslas zinātne; Kultūras teorija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par kultūras attīstības procesiem pasaulē un Latvijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Uzdevumi:
1. Palīdz studējošiem izprast pasaules un Latvijas kultūras vēstures attīstību savstarpējo saikni;
2. Novērtēt pasaules tautu latviešu tautas kulturālo stāvokli dažādos vēstures periodos.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni par pasaules kultūru no senākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar pasaules kultūru no senākajiem laikiem līdz mūsdienām;
Spēj sagatavot rakstisku referātu par tēmu, kas saistīta ar pasaules kultūru, veikt pasaules kultūras analīzi un sniegt konstruktīvus pasaules kultūras risinājumus, kā arī prezentēt referātu.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas pasaules kultūras problēmas, atlasīt un izmantot informāciju par pasaules kultūras aktuālajām problēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice