Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ilva Skulte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_268LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Classes (number)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Study course description
Zināšanas:
Pamatzināšanas mediju un komunikācijas teorijās, žurnālistikā un mediju ekonomikā, un menedžmentā.
Mērķis:
Apgūt teorētisko perspektīvu un analītisko pieeju kultūras žurnālistikas mainīgā lauka izpratnei mūsdienu mediju sistēmas un kultūras dzīves kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūras žurnālistika šodien. Teorētiskās perspektīvas un praktiskās problēmas.Lectures1.00auditorija
2Kultūras žurnālistikas vēsture un tradīcijas Latvijā un pasaulē.Lectures1.00auditorija
3Kultūras ziņas. Kultūra kā specifiska tēma mediju atspoguļojumā.Lectures1.00auditorija
4Kultūras produkcija un kultūras žurnālistika. Māksla(s) kā industrija. SA un mārketinga ietekme uz kultūras žurnālistiku.Classes1.00auditorija
5Objektivitāte un subjektivitāte kultūras žurnālistikā. Mediju formāti un žanri.Lectures1.00auditorija
6Kas ir (laba) kritika. Kritikas krīze. Kā uzrakstīt kritiku?Lectures1.00auditorija
7Mūzikas, mākslas, literatūras, kino, teātra u.c. kultūras jomu atspoguļojums medijos.Lectures1.00auditorija
8Latvijas mediju auditorija un kultūras mediju piedāvājums.Lectures1.00auditorija
9Kultūras žurnālistika kā laikmetīga refleksija. Kultūra, mediji, politika.Lectures1.00auditorija
10Kultūras mediju vieta mediju sistēmā un politikā. Noslēguma darbu prezentācija.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izlasīt zinātniskos rakstus par mūsdienu kultūru, kultūras žurnālistiku un mediju komunikāciju. Sagatavot sekojošus jautājumus: • Par kādām tēmām runāts rakstā? • Ko no tā var iemācīties? • Kādas ir galvenās kultūras žurnālistikas problēmas dažādu valstu perspektīvās? Veidot analīzi par kultūras atspoguļojumu medijos. Uzrakstīt eseju un to prezentēt studiju biedru priekšā.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un diskusijās, mediju tekstu analīze, eseja un prezentācijas analīze.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti prot nosaukt un izklāstīt teorētiskās pieejas un galvenos diskutētos jautājumus kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, kā arī analīzes pamatelementus kultūras žurnālistikas analīzei.
Prasmes:Studenti ir gatavi: • kritiski analizēt kultūras žurnālistikas produktus dažāda tipa medijos; • sniegt konsultācijas mediju un sabiedrisko attiecību speciālistiem par kultūras žurnālistikas jautājumiem; • veidot kritiskus rakstus un/vai raidījumus kultūras žurnālistikas jomā.
Kompetences:Studenti spēj pielietot savas zināšanas kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, lai spētu attīstīt patstāvīgus, ilgtspējīgus kultūras žurnālistikas projektus un identificēt problēmas, kas saistītas ar kultūras žurnālistikas dienaskārtību, žurnālistisko kvalitāti, auditoriju un medijspecifiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce