Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Apgūt teorētisko perspektīvu un analītisko pieeju kultūras žurnālistikas mainīgā lauka izpratnei mūsdienu mediju sistēmas un kultūras dzīves kontekstā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas mediju un komunikācijas teorijās, komunikācijas vēsturē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie nosauc un apraksta teorētiskās pieejas un galvenos diskutētos jautājumus kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, kā arī analīzes pamatelementus kultūras žurnālistikas analīzei.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• kritiski analizē kultūras žurnālistikas produktus dažāda tipa medijos;
• sniedz konsultācijas mediju un sabiedrisko attiecību speciālistiem par kultūras žurnālistikas jautājumiem;
• veido kritiskus rakstus un/vai raidījumus kultūras žurnālistikas jomā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj plānot un attīstīt patstāvīgus, ilgtspējīgus kultūras žurnālistikas projektus un identificēt problēmas, kas saistītas ar kultūras žurnālistikas dienaskārtību, žurnālistisko kvalitāti, auditoriju un medijspecifiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsFree choiceIlva Skulte
Žurnālistika4BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas3MaģistrsFree choice
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Anda Rožukalne, Ieva Rozentāle
Multimediju komunikācija7BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Dita Rietuma, Ilva Skulte
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Dita Rietuma
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsFree choice
Žurnālistika4BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija7BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Ilva Skulte, Dita Rietuma
Komunikācija un mediju studijas3MaģistrsFree choice
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleIlva Skulte, Anda Rožukalne, Dita Rietuma
Multimediju komunikācija7BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma, Anda Rožukalne, Ilva Skulte
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleAnda RožukalneDita Rietuma, Ilva Skulte,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsFree choice
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija7BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma, Anda Rožukalne, Ilva Skulte
Komunikācija un mediju studijas3MaģistrsFree choice
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleAnda Rožukalne, Ilva Skulte, Dita Rietuma, Ieva Rozentāle, Zane Volkinšteine, Ilmārs Šlāpins, Gunta Gaidamaviča, Orests Silabriedis
Multimediju komunikācija7BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma, Anda Rožukalne, Ilva Skulte
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma, Anda Rožukalne, Ilva Skulte, Zane Volkinšteine, Ieva Rozentāle, Ilmārs Šlāpins, Gunta Gaidamaviča, Orests Silabriedis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsFree choice
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice