Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Kristīne Šneidere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Veicināt studentu izpratni par pētījuma izstrādes procesu un akadēmiskā godīguma ievērošanu, attīstīt studentu prasmes meklēt, atlasīt un analizēt zinātniskās literatūras avotus, izvirzīt pētījuma jautājumu(-s) un/vai hipotēzi(-es), pilnveidot studentu izpratni par tekstveidi.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija, Pētījums psiholoģijā, Psihometrika.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus par pētījuma tēmu; parāda tekstveides spējas un ievēro pētniecisko ētiku, izprot kursa darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes

Formulē pētnieciskos jautājumus, atlasa, kritiski izvērtē un analizē informācijas avotus, lai definētu pētījuma problēmu un pamatotu aktualitāti; formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s); izstrādā literatūras apskatu ievērojot tekstveides, gramatikas un pētniecības ētikas pamatprincipus, izdara secinājumus; noformē, prezentē un aizstāv pētījumu.

Kompetences

Patstāvīgi plāno un veic pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu un prezentē tā rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligāts
Psiholoģija4BakalaursObligāts
Psiholoģija6BakalaursObligātsViktorija Perepjolkina
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligāts
Psiholoģija4BakalaursObligātsViktorija Perepjolkina
Psiholoģija6BakalaursObligātsViktorija Perepjolkina
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligātsTaņa Lāce
Psiholoģija4BakalaursObligātsViktorija Perepjolkina, Jeļena Ļubenko
Psiholoģija6BakalaursObligātsViktorija Perepjolkina, Jeļena Ļubenko
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligātsTaņa Lāce
Psiholoģija4BakalaursObligātsJeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina
Psiholoģija6BakalaursObligātsJeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligātsTaņa Lāce, Sandra Pallo
Psiholoģija4BakalaursObligātsInese Jokste, Kristīne Šneidere
Psiholoģija6BakalaursObligātsJeļena Ļubenko, Inese Jokste, Kristīne Šneidere, Inese Paiča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija4BakalaursObligātsSandra Pallo, Taņa Lāce
Psiholoģija4BakalaursObligātsKristīne Šneidere, Inese Jokste, Jeļena Ļubenko, Inese Paiča