Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Veikt patstāvīgu pētījumu studiju kursa ietvaros. Sekmīgi nokārtoti visi studiju kursu pārbaudījumi studiju programmas “Veselības sporta speciālists” ietvaros.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtoti visi studiju kursu pārbaudījumi studiju programmas “Veselības sporta speciālists” ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Darbs ar pētījumu, tai skaitā ar klientiem darba vadītāju un pieejamo zinātnisko literatūru.

Prasmes

Prast pamatot, aizstāvēt izvēlēto kvalifikācijas darba tēmu. Vērtē Kvalifikācijas darba novērtēšanas komisija pēc 10 ballu sistēmas un rezultātus paziņo pēc kvalifikācijas darba aizstāvēšanas.

Kompetences

Literatūras, pētījuma apkopošana, kura tiek veikta konsultējoties ar kvalifikācijas darba vadītāju.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists5Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists4Pirmais līmenisObligāts