Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Veikt patstāvīgu pētījumu studiju kursa ietvaros par fitnesa trenera profesijai aktuālām tēmām.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtoti visi studiju kursu pārbaudījumi, studiju programmas “Veselības sporta speciālists” ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Darbs ar pētījumu, tai skaitā ar klientiem, darba vadītāju un pieejamo zinātnisko literatūru.

Prasmes

Prast pamatot, aizstāvēt izvēlēto kvalifikācijas darba tēmu.

Kompetences

Literatūras, pētījuma apkopošana, kura tiek veikta konsultējoties ar kvalifikācijas darba vadītāju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS5Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts