Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs: Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt studiju kursā apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras balstītas uz "Ārsta palīgs"profesijas standartā definētajām profesionālajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm ārsta palīga darbā aprakstīto uzdevumu veikšanai.

Priekšzināšanas

Apgūtās zināšanas un prasmes studiju programmā Ārsta palīgs

Rezultāti

Zināšanas

Nostiprinās studiju programmā Ārsta palīgs apgūtās zināšanas slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilakses nodrošināšanā, neatliekamās palīdzības sniegšanā cietušajiem, kā arī darba organizācijā un komandas darbā atbilstoši profesija sstandartam.

Prasmes

Pilnveidos ārsta palīga profesionālās prasmes profesija standartā aprakstīto uzdevumu veikšanai

Kompetences

Spēs pielietot Ārsta palīgs profesijas standartā definētās profesionālās prasmes ārsta palīga uzdevumu veikšanā, izvērtēt rezultātus un pieņemt lēmumus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.