Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Zane Tauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sistemātisku teorētisko materiālu studiju un patstāvīgā darba rezultātā panākt izpratni par kvalitātes vadības sistēmā ietvertām rīcībām.

Priekšzināšanas

Vadības zinībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas izklāstīt, attiecināt un novērtēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipu piemērotību konkrētas nozares vadības sistēmas izstrādāšanā.

Prasmes

Students apgūst prasmi īsi aprakstīt, analizēt un izstrādāt organizācijas sistēmiskās darbības kopsakarības, prot noskaidrot konkrētas nozares kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas pasākumus.

Kompetences

Students spēs patstāvīgi analizēt informāciju un parādīt iniciatīvu kvalitātes vadības principu piemērošanā risināt sabiedrības veselības jomas procesu pilnveidošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība8BakalaursObligātsZane Tauriņa