Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Zane Tauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Veidot izpratni par kvalitātes vadības sistēmu, principiem, pielietojumu pacientu aprūpē. Iepazīties ar jaunākajām atziņām un teorijām kvalitātes vadībā, to pielietojumu pacientu aprūpes pilnveidē. Veicināt teorētisko zināšanu pielietojumu praktiskā darbā.

Priekšzināšanas

Veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju kvalitātes vadībā; spēs izvērtēt galvenās kvalitātes vadīšanas kompetences. Apzināsies kvalitātes vadītāja lomu un uzdevumus, kā arī iekšējā kvalitātes audita nozīmi sistēmas pilnveidošanā.

Prasmes

Pratīs identificēt uzņēmumā notiekošos procesus, spēs noteikt procesa kvalitātes kritērijus un pēc tiem izvērtēt procesu darbības efektivitāti.
Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt procesa aprakstu, analizēt un vērtēt sistēmas darbību, identificēs nepieciešamās korektīvās un preventīvās darbības.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt procesa aprakstu, analizēt un vērtēt sistēmas darbību; identificēt nepieciešamās korektīvās un preventīvās darbības.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsZane Tauriņa