Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: ESF kursi
Kredītpunkti / ECTS:24 moduļa tālākizglītības punkti /
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Mērķauditorija:farmaceiti, farmaceita asistenti
Valoda:Latviešu
Laiks:16., 23.02.
Vieta:tiešsaistē Zoom
Kursa apjoms:16 akadēmisko stundu (2 dienas): teorija – 12 st., prakse – 4 st.
Dalībnieku skaits grupā:30

Mērķis

Sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par procesiem, kas ietekmē zāļu pagatavošanu aptiekā, aktuālajiem standartiem, kvalitātes prasībām, jaunākajām tehnoloģiskām un materiālām iespējām.

Tēmas

 • Zāļu gatavošana aptiekās
 • Zāļu gatavošanas normatīvais regulējums Latvijā un Eiropā
 • Kvalitātes vadības sistēmas (KVS), to pielietošana medicīnā un farmācijā
 • PIC/s labas prakses norādījumu prasības
 • Darba drošības prasības un pasākumi zāļu izgatavošanā
 • Standartpriekš raksti, to izveidošana
 • Jaunas tehnoloģijas medikamentu izgatavošanā
 • Parenterālu formu un enterālās barošanas maisījumu pagatavošana aptiekā
 • Zāļu analīzes metodes, to pielietojums zāļu gatavošanā
 • Standartpriekšrakstu un izgatavošanas protokolu izstrāde atbilstoši KVS un PIC/s labas prakses norādījumiem
 • Zāļu izgatavošanas protokolu sagatavošana atbilstoši KVS un PIC/s labas prakses norādījumiem

Pieteikties