Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminoloģiju; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• identificēt latīņu un grieķu valodas cilmes vārdus, kā arī priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt klīniskās terminoloģijas grieķu cilmes terminelementus un izskaidrot to nozīmi;
• nosaukt un interpretēt likumus par anatomijas un klīnisko terminu skaidrošanu, veidošanu un lietošanu.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt un rakstīt medicīnas terminus;
• identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
• interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsIneta Stadgale
Māszinības 1Pirmais līmenisObligātsIneta Stadgale
Vecmāte1BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Māszinības 1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1BakalaursObligātsDagnija Deimante