Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Laizāne
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība; Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Farmācija; Sabiedrības veselība; Māszinības; Psiholoģija; Rehabilitācija; Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Socioloģija; Politikas zinātne; Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt latviešu valodas pamatus saziņas nodrošināšanai A1 līmenī atbilstoši Eiropas Kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas. Bez latviešu valodas priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās:
• leksikas minimumu par sarunvalodas tēmām;
• vienkāršākos latviešu valodas gramatikas likumus;
• kā veidot jautājumus latviešu valodā.

Prasmes

Sekmīgi pabeidzot studiju kursu, studējošie pratīs:
• uztvert vienkāršu nepieciešamo informāciju;
• sniegt īsu informāciju par sevi, ģimeni, studijām, ikdienu mutiski un rakstiski;
• uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs lietot latviešu valodu vienkāršā ikdienas komunikācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija2MaģistrsIerobežota izvēleInga Laizāne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija2MaģistrsIerobežota izvēleInga Laizāne