Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Veicināt izpratni par starpvalstu attiecību īstenošanas veidiem laika periodā no Vestfālenes kārtības izveidošanās līdz Aukstā kara beigām.

Priekšzināšanas

Pamatpriekšstati par starptautisko attiecību zinātni un norisēm.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs raksturot lielvalstu attiecību pamatprincipus dažādos laikmetos.

Prasmes

Identificēs pamatelementus, kas nepieciešami dažādu veidu starptautisko sistēmu analizēšanai.

Kompetences

Spēs analizēt multipolaritātes, bipolaritātes un vienpolaritātes starptautiskās sistēmas vēsturiskā griezumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM1MaģistrsObligāts