Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Irēna Upeniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_038LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Irēna Upeniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psiholoģija, filozofija, priekšstats par vispārcilvēciskām vērtībām.
Mērķis:
Iepazīstināt ar lietišķo saskarsmi un lietišķo atribūtu aktualitāti mūsdienās, aplūkot uzvedības noteikumus, kas pieņemti lietišķajās attiecībās Eiropā, kas patlaban Latvijas sabiedrībā šķiet aktuālas, kā arī uzvedības normas, kurās visbiežāk praksē tiek pieļautas kļūdas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pirmais iespaids. Oreola efekts. Iepazīšanās un sasveicināšanās lietišķajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
2Vizītkartes un to veidošanas veidi un lietišķie ieteikumi apmaiņai ar vizītkartēm. Lietišķais ielūgums un tā veidošanas shēma.Lekcijas1.00auditorija
3Apģērbu stili, mode. Lietišķais stils vīriešiem un sievietēm.Lekcijas1.00auditorija
4Etiķetes veidi. Diplomātiskais protokols. Lietišķo sanāksmju veidi.Lekcijas1.00auditorija
5Dzīves gājuma (CV), motivācijas vēstules izveide un sagatavošanās darba intervijai, darba interviju veidi. Lietišķā saskarsme darba vidē. Netiķete.Lekcijas1.00auditorija
6Lietišķo viesību veidi (laiks, raksturojums, ēdieni, dzērieni, apģērbs). Ieteikumi uzvedībai pie galda lietišķajā vidē.Nodarbības4.00auditorija
7Dāvanas, ziedi, suvenīri lietišķajā saskarsmē.Nodarbības2.00auditorija
8Par etiķetes atšķirībām un daudzas citas vērtīgas ziņas par lietišķo saskarsmi dažādās valstīs. Studentu sagatavoto darbu prezentācijas.Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi izveidot CV, vizītkarti, motivācijas vēstuli, lietišķo ielūgumu. Pēc izvirzītām prasībām aprakstīt lietišķo sanāksmju un viesību veidus. Prezentācijas „Virtuālais ceļojums” (ceļojums uz izvēlēto valsti, pilsētu) patstāvīga sagatavošana atbilstoši prasībām, prezentēšana un darba izvērtēšana studiju grupā, pašvērtējums (jautājumi, komentāri, ceļošanas pieredze).
Vērtēšanas kritēriji:
Praktiskie testi „Lietišķā etiķete” studiju procesa sākumā un beigās. Darbu izpilde: CV, vizītkarte, motivācijas vēstule, ielūgums, lietišķo sanāksmju un viesību veidi. Esejas „Virtuālais ceļojums” sagatavošana, prezentēšana un darba izvērtēšana. Radoša un aktīva līdzdalība studiju kursa apguvē. Atbildes uz jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • aprakstīt un izklāstīt lietišķās etiķetes aktualitātes dažādās valstīs, attīstību un tendences, lietišķās etiķetes būtību; • uzskaitīt apģērbu stilus un nosaukt lietišķa apģērba izvēles kritērijus; • izteikties par apģērba kultūru un nozīmi profesionāla tēla veidošanā; • aprakstīt komunikācijas lietišķos veidus un rīcību lietišķajā vidē: darba intervija, sasveicināšanās, pirmā iespaida radīšana, lietišķa saskarsme darba vidē, lietišķo sanāksmju un viesību veidi; • formulēt protokola nozīmi.
Prasmes:• lietišķās etiķetes atribūtu izveides prasmes un iemaņas: CV, vizītkartes izveidošanā, motivācijas vēstules sagatavošanā, ielūguma rakstīšanā; • lietišķā apģērba, apavu un aksesuāru izvēle, prasme siet kaklasaiti (Vindzoras un pus Vindzoras mezgls); • lietišķo dāvanu un ziedu izvēle un ieteikumi; • etiķetes un savstarpējās pieklājības normu lietošana; • izskaidrot netiķetes jeb tīkla etiķetes pamatnostādnes.
Kompetences:• Personīgā portfolio izveide. • Lietišķā apģērba izvēle. • Lietišķā sakarsme dažādās pasaules valstīs.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. – R., 2000.
2Lasila S. Jaunā zelta uzvedības grāmata. – R., 1994.
3Latiševs V. Lietišķas sarunas. Lietišķi kontakti. – R., 1995.
4Toisena Ģ. Kā jāuzvedas darbavietā. – R., 1996.
5Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R.,2003.
6Gulēna G. Esiet, lūdzu, tik laipni un …..! – R.,1998.
7Odiņa A. Protokols. – R.,1998.
8Ķestere I. Lietišķā etiķete. – R., 2007.
9Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs – R., 2003.
10Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā – R., 2005
11Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē – Rīga., 2000.
Papildus literatūra
1Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata – Rīga., 2011.