Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Evita Jaure
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu lietvedības dokumentu pielietojamību praktiskā darbībā. Sniegt studentiem izpratni par darba aizsardzību un darba tiesībām, to būtību, saturu un nozīmi, sniegt izpratni par darba ņēmēju un darba devēju organizāciju funkcijām, pušu sarunām kā darba attiecību pamatu, darba normēšanu.

Priekšzināšanas

Lai apgūtu studiju kursu, priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūs zināšanas par publisko un personīgo dokumentu sagtavošanas īpatnībām un noformēšanas prasībām.

Prasmes

Pēc studiju kursa apgūšanas, studējošie būs spējīgi patstāvīgi strādāt ar lietvedības dokumentiem, atbilstoši vispārējām lietvedības prasībām.

Kompetences

Pratīs pielietot iegūtās zināšanas dokumentu izstrādāšanā apritē. Apzināsies personīgo un publisko dokumentu prasības un veiks to atbilstošu sagtavošanu pareizā latviešu valodā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsEvita Jaure