Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Elīna Roze
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veidot izpratni par dažādu lietvedības dokumentu pielietojamību praktiskā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti gūs zināšanas un izpratni par lietvedības nozīmi jebkuras iestādes darbā, dokumentu klasifikāciju, par vispārējām lietvedības dokumentu noformēšanas prasībām, par dokumentu juridisko spēku, par dokumenti apriti, par dokumentu un lietvedības valodu, kā arī par dažādu dokumentu izstrādes īpatnībām.

Prasmes

Lietvedības procesi tiek skaidroti secīgi, tā lai studējošajiem veidotos praktiskās iemaņas par lietvedības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lietvedības procesa sastāvdaļām, dokumentu praktisko noformēšanu, lietvedības darba organizāciju iestādē, dokumentu arhivēšanu.

Kompetences

Studējošie būs kompetenti veidot uzņēmuma lietvedību, noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN5BakalaursObligāts