Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vilis Daberts
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par loģisko domāšanu, tās sociālajiem kontekstiem, galvenajiem elementiem un pielietojuma iespējām tiesību zinātnē un pētījumos.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par loģikas priekšmetu, noteiktām semantiskām kategorijām (terminiem, izteikumiem, operatoriem), deduktīviem un induktīviem slēdzieniem, argumentācijas procesa struktūru, kā arī loģisko likumu daudzveidību.

Prasmes

Prot risināt loģikas uzdevumus ar terminiem un izteikumiem, prot izmantot loģikas kārtulas deduktīvo slēdzienu atpazīšanā, prot ātri atrast pamatojamo tēžu argumentus.

Kompetences

Spēj izprast loģikas likumus, veidot argumentus un slēdzienus, spēj saskatīt loģikas semantiskās kategorijas juridiskos tekstos.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsAndris Vilks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAndris Vilks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsVilis Daberts, Andris Vilks
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsVilis Daberts, Andris Vilks
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAndris Vilks, Vilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija3BakalaursObligātsVilis Daberts
Psiholoģija1BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsVilis Daberts, Andris Vilks
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsVilis Daberts, Andris Vilks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAndris Vilks, Vilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsAndris Melkers, Vilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsAndris Melkers, Vilis Daberts
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsLinards Muciņš, Vilis Daberts
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsLinards Muciņš, Vilis Daberts
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne 1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija2BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Tiesību zinātne 2BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursObligātsVilis Daberts