Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inguna Rence-Bambīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iekšķīgās slimībās, Biomateriālu mācība, Pirmsklīniskā mācība, Rentgenoloģija, Kariess un citas zobu cieto audu patoloģijas, Periodontoloģija, Endodontija, Imunoloģija, Ētika un sociālo zinātņu pamati
Mērķis:
pilnveidot un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas terapeitiskajā zobārstniecībā, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, zoba pulpas, apikālā un marginālā periodonta slimību ārstēšanu, profilaksi individuāli pacientam un populācijā. Novērtēt kopsakarības kariesa un zoba cieto audu, zoba pulpas un periodonta slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacientu klīniska pieņemšanaNodarbības12.00klīniskā bāze
2Atskaite par vasaras praksiNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs prezentāciju sagatavošanā atbilstoši kursa tēmai par klīnisko gadījumu analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
- Prakses atskaite par prakses laikā padarīto klīnisko darbu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Atskaite (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs: - aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju; - definēt lokālo un vispārējo faktoru - mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē; - klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes; - izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi; - aprakstīt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus; - formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību; - aprakstīt pulpas un periodonta patoloģijas; - formulēt indikācijas pacienta nosūtīšanai pie endodontijas vai periodontoloģijas speciālista.
Prasmes:pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs: - izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, pulpas un periodonta patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas; - novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku; - novērtēt esošo plombu kvalitāti un pārplombēšanas nepieciešamību; - veikt periodonta izmeklēšanu pacientam; - novērtēt atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi; - diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā; - izmantot neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes; - pratīs pielietot specifiskus diagnostiskus testus pulpas un periapikālo audu slimību diagnostikā, veikt rentgenuzņēmumus endodontijā; - veikt pulpas ārstēšanu vitāliem un devitāliem viensakņu un daudzsakņu zobiem ar nekomplicētu anatomiju; - sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos; - izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā; - novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā - mainīt ārstēšanas plānu.
Kompetences:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa programmas students spēs: novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju pulpas un periodonta patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1O. Fejerskov, E. Kidd “Dental Caries. The Disease and its Clinical Management” Blackwell Publishing, 2008
2“Textbook of Operative Dentistry” (Second Ed.) - L. Baum, R. W. Phillips, M. R. Lund, W. B. Saunders Co, 1985, 1999.
3Cohen S, Burns RC, Pathways of the Pulp, 9. izd.
4Walton R. E, Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics. 3. izd.
5Walton R. E, Torabinejad M. Principles and Practice of Endodontics. 4. izd.
6Orstavik D, Ford P. T. Essential Endodontology: Prevention and Treatment of Apical Periodontitis. 1, 2. izd.
7Lindhe J., Karring T., Lang N.P. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 4th edition, 2003.
8Newman M. G., Takei H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza`s Clinical Periodontology. 11th edition, 2006.
9Pattison A., Pattison L.G. Periodontal Instrumentation. 2nd edition, 1991.
Papildus literatūra
1J. F. Roulett, N. H. F. Wilson, M. Fuzzi. Advances in Operative Dentistry Vol. 1, Vol. 2. Quintessence Publ. Co, 2001.
2International Journal of Endodontics;
3Journal of Endodontics;
4Endodontic Topics;
5Sato N. Periodontal Surgery.A Clinical Atlas. 2000;
6Wilson Jr.T.G.,Komman K.S. Fundamentals of Periodontics. 2nd edition, 2003.
Citi informācijas avoti
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/;
2http://www.cochrane.org/;
3Lekciju un praktisko nodarbību mācību materiāli;
4Zobārstniecības profesionālo asociāciju vadlīnijas;
5Periodontology 2000;
6Journal of Clinical Periodontology;
7Clinical Periodontology;
8www.perio.org;
9www.dent.ucla.edu/pic;