Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs: Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā, pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas studiju programmā realizētajos studiju kursos. Studējošajiem nepieciešamas zināšanas par pētniecības metodoloģiju un metodēm, pētījuma pamatuzstādījumu izvirzīšanu un gaitas plānošanu, teorijām, kas saistītas ar izvēlēto pētījuma tematu, bibliogrāfijas veidošanu.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistra darba izstrādes gaitā studējošie papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, pētījuma metodoloģiju un metodēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar izvēlēto maģistra darba tematu.

Prasmes

Studējošie apgūst prasmes veikt pastāvīgu zinātnisko pētījumu, izvēlēties zinātniskās un empīriskās analīzes metodes, argumentēti diskutēt par pētījuma jautājumiem un rezultātiem. Maģistra darba pieteikuma aizstāvēšanas, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas ietvaros studējošie papildina savas prezentācijas prasmes.

Kompetences

Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas gaitā studējošie iegūst kompetenci kā praktiski pielietot teorētiskās, praktiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniska pētījuma veikšanai, spēj veikt teorētisko un praktisko pētījumu, interpretētēt iegūtos rezultātus. Studējošie papildina savu kompetenci par pētījuma tēmas jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības3MaģistrsObligātsIeva Kalve, Inna Dovladbekova, Marta Urbāne, Romāns Putāns, Jekaterina Pankova, Olga Leontjeva, Ērika Šumilo, Dace Kalsone, Iveta Magone
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova, Romāns Putāns, Renāte Cāne, Kristīne Blumfelde-Rutka, Andrejs Cekuls, Jeļena Šalkovska
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības4MaģistrsObligātsRomāns Putāns, Inna Dovladbekova, Kristaps Zaļais, Jekaterina Pankova, Ērika Šumilo, Dace Kalsone, Iveta Magone, Henrijs Kaļķis, Tatjana Muravska
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība4MaģistrsObligātsAndrejs Cekuls, Henrijs Kaļķis, Inna Dovladbekova, Jeļena Šalkovska, Zigurds Zaķis, Kristīne Blumfelde-Rutka, Vineta Silkāne, Renāte Cāne, Romāns Putāns, Ieva Kalve, Jekaterina Pankova, Dainis Zelmenis, Tatjana Muravska, Irina Rezepina, Kristaps Zaļais, Jans Ciukšo, Vladimirs Rojenko
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības3MaģistrsObligātsĒrika Šumilo, Jekaterina Pankova, Inna Dovladbekova, Romāns Putāns, Dace Kalsone, Iveta Magone, Henrijs Kaļķis, Tatjana Muravska
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība3MaģistrsObligātsInna Dovladbekova, Kristīne Blumfelde-Rutka, Renāte Cāne, Andrejs Cekuls, Jeļena Šalkovska, Henrijs Kaļķis, Vladimirs Rojenko, Kristaps Zaļais, Anda Batraga, Jekaterina Pankova, Santa Bormane
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības4MaģistrsObligātsĒrika Šumilo, Jekaterina Pankova, Inna Dovladbekova, Romāns Putāns, Dace Kalsone, Iveta Magone, Marta Urbāne, Henrijs Kaļķis, Liene Štoka
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība4MaģistrsObligātsHenrijs Kaļķis, Irina Rezepina, Jekaterina Pankova, Inna Dovladbekova, Kristīne Blumfelde-Rutka, Vladimirs Rojenko, Renāte Cāne, Andrejs Cekuls, Romāns Putāns, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Marta Urbāne, Liene Štoka
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības3MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība3MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības4MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība4MaģistrsObligāts