Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs: Inese Paiča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma ētiskos aspektus.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: "Pētījuma metodoloģija", "Profesionālā darbība".

Rezultāti

Zināšanas

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes

Formulē pētniecības problēmjautājumus, atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/hipotēzi(es), izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus.

Kompetences

Patstāvīgi plāno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu un prezentē pētījuma projektu.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija5MaģistrsObligāts
Supervīzija3MaģistrsObligātsJeļena Ļevina
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija5MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Indra Majore-Dūšele, Jana Duhovska
Supervīzija3MaģistrsObligātsJeļena Ļevina
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija5MaģistrsObligātsIndra Majore-Dūšele, Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba, Viktorija Perepjolkina, Ilze Dreifelde, Inese Paiča, Evija Vilka, Signe Tomsone, Elza Strazdiņa
Supervīzija3MaģistrsObligātsJeļena ĻevinaInese Paiča,
Veselības psiholoģija3MaģistrsObligātsJeļena KoļesņikovaKristīne Mārtinsone,
Veselības psiholoģija5MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija4MaģistrsObligātsBaiba Pumpiņa, Sandra Mihailova, Kristaps Circenis, Kristīne Mārtinsone, Vineta Silkāne, Nora Jansone-Ratinika, Inese Paiča, Signe Tomsone, Jeļena Ļubenko, Ieva Antonsone, Ilze Dreifelde, Maija Zakriževska-Belogrudova, Evija Vilka, Aira Aija Krūmiņa, Velga Sudraba, Jeļena Koļesņikova
Veselības psiholoģija4MaģistrsObligātsJeļena Koļesņikova, Jeļena Harlamova, Viktorija Perepjolkina, Kristīne Mārtinsone, Sanita Šuriņa, Jeļena Ļubenko, Ervīns Čukurs, Kristīne Šneidere, Ingūna Griškēviča, Aleksejs Ruža, Irina Šķupele, Evija Vilka
Veselības psiholoģija6MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija3MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Nora Jansone-Ratinika, Ivans Jānis Mihailovs, Ilze Dreifelde, Sanita Šuriņa, Kristaps Circenis, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Vende-Kotova, Aira Aija Krūmiņa, Sandra Mihailova
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija4MaģistrsObligātsIlze Dreifelde, Nora Jansone-Ratinika, Aira Aija Krūmiņa, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Baiba Pumpiņa, Sanita Šuriņa, Kristīne Vende-Kotova, Inta Poudžiunas, Maija Zakriževska-Belogrudova, Zanda Lauva, Evija Apine, Rolands Bortaščenoks
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija3MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Sanita ŠuriņaBaiba Pumpiņa,
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija4MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ervīns Čukurs, Nora Jansone-Ratinika, Jeļena Koļesņikova, Aira Aija Krūmiņa, Jeļena Ļubenko, Sandra Mihailova, Velga Sudraba, Sanita Šuriņa, Maija Zakriževska-Belogrudova, Kristaps Circenis, Inta Poudžiunas, Evija Apine, Zanda Lauva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija3MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Sanita Šuriņa, Baiba Pumpiņa, Inese Paiča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija4MaģistrsObligāts