Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs: Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Valsts pārbaudījuma sastāvdaļa

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtota (iesakitīta) maģistra darba priekšaizstāvēšana

Rezultāti

Zināšanas

Patstāvīga pētījuma veikšana pamatojoties uz jaunākajām veselības vadības zinātnes konceptuālajām pieejām

Prasmes

Noteikt un risināt ar veselības vadības nozari saistītas problēmas un demonstrēt teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu

Kompetences

Sistēmiska un analītiska pieeja pētījuma veikšanai un pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošana

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība4MaģistrsObligātsInga Millere, Ģirts Briģis, Alina Dūdele, Una Brūna, Patrīcija Freiberga
Veselības vadība4MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Igors Trofimovs, Alina Dūdele, Ģirts Briģis, Una Brūna, Patrīcija Freiberga, Inga Millere, Henrijs Kaļķis, Liāna Deklava, Baiba Rozentāle, Gunta Lazdāne, Toms Baumanis, Haralds Plaudis
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība3MaģistrsObligātsAlina Dūdele, Valts Ābols, Igors Trofimovs, Toms Baumanis, Patrīcija Freiberga, Una Brūna, Anda Batraga, Anita Villeruša, Baiba Rozentāle, Daiga Behmane, Ģirts Briģis, Inese Gobiņa, Inga Millere, Liāna Deklava
Veselības vadība3MaģistrsObligātsDaiga Behmane