Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Svetlana Vavilova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iegūt zināšanas un izpratni par praktisku pielietojumu speciālajiem masāžas veidiem: Manuālā limfodrenāža.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, patoloģiska fizioloģija, klasiskā masāža.

Rezultāti

Zināšanas

Speciālo masāžu apguves rezultātā studenti zinās manuālās limfodrenāžas pamatpaņēmienus un indikācijas.

Prasmes

Speciālo masāžu apguves rezultātā studenti pratīs pielietot manuālās limfodrenāžas pamatpaņēmienus un izmantošanas tehniku, un metodiku. Aprīkot masāžas kabinetu un izmantot masāžā pielietojamās vielas atbilstoši izvēlētajam masāžas veidam.

Kompetences

Students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas profesionālā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža3Pirmais līmenisObligātsSvetlana Vavilova