Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Velga Gaļanska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_176LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Gaļanska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālā un patoloģiskā anatomija un fizioloģija.
Mērķis:
Attīstīt studentu iemaņas veikt glaudīšanas, berzēšanas, mīcīšanas, dauzīšanas un vibrāciju paņēmienus, attīstīt studentu spējas izklāstīt par masāžas iedarbību uz cilvēka organismu un tās dziednieciskos efektus, nosaukt galvenos klasiskās masāžas attīstības vēsturiskos posmus, attīstīt studentu iemaņas lietot atbilstošas masāžas eļļas, uzskaitīt masiera īpašības un pienākumus masāžas seansa laikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Masāžas vēsture.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Masāžas iedarbība un tās dziednieciskie efekti. Masiera īpašības, uzvedība un pienākumi. Masējamā cilvēka pienākumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Glaudīšanas paņēmieni (virspusējā plakaniska glaudīšana, virspusēja aptveroša glaudīšana, dziļā glaidīšana jeb spiedglaude).Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Berzēšanas paņēmieni (berzēšana ar pirkstu un delnas priekšējo virsmu jeb sauju, berzēšana ar delnas pamatni, berzēšana ar delnas ulnāro daļu, zāģveida berzēšana).Nodarbības2.00klīniskā bāze
5Mīcīšanas paņēmieni (šķērseniskā vienrocīgā mīcīšana, šķērseniskā divrocīgā vienvirziena mīcīšana, šķērseniskā divrocīgā dažādvirziena mīcīšana, gareniskā mīcīšana).Nodarbības2.00klīniskā bāze
6Dauzīšanas paņēmieni (dūrēšana ar kulaku un pirkstu falangām, plaukstēšana, apklauvēšana ar pirkstu gala falangu spilventiņiem, cirstīšana).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vibrāciju paņēmieni (purināšana, tricināšana, vibrināšana).Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais un pāru darbs – masāžas paņēmienu izpildīšana; individuālais darbs; patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. • Sekmīgas atbildes uz mutiskiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • mācēs uzskaitīt masāžas indikācijas un kontraindikācijas; • spēs atcerēties galvenos masāžas attīstības vēsturiskos posmus; • varēs izklāstīt masāžas iedarbību un tās dziednieciskos efektus; • spēs nosaukt masiera īpašības un pienākumus masāžas seansa laikā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs demonstrēt glaudīšanas, berzēšanas, mīcīšanas, dauzīšanas, vibrāciju paņēmienus; • mācēs izvēlēties adekvātu un ērtu slimnieka pozu masāžas laikā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • lietot atbilstošas masāžas eļļas; • iepazīstināt pacientu ar viņa pienākumiem, dodoties uz masāžas procedūru.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zeidlers, Ints, Ārstnieciskā masāža : kā apgūt un izmantot masāžu dažādu slimību ārstēšanā / Ints Zeidlers. 2. izdevums. Rīga : Avots, 2011 159, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. ISBN 9789984859286.
2Zeidlers, Ints, Pašmasāža / Ints Zeidlers. 2. izd. [Rīga] : Avots, 2009 100, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. Ja gribi būt vesels... . ISBN 9789984800851
3Dambenieks, Dainis. Masāža / Dainis Dambenieks ; [Ilzes Raudiņas zīm.]. Rīga : Jumava, 2004 103 lpp. : il. Veselības bibliotēka . ISBN 998405392X.
4Harrold, Fiona. Masāžas rokasgrāmata / Fiona Herolda ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. Rīga : Jumava, 2006 191 lpp. : il. ; 24 cm. Veselības bibliotēka . ISBN 9984380599.
5Harrold, Fiona. Viegli veicama masāža : piemērota jebkuram vecumam, vietai un laikam / Fiona Herolda ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine ; konsultants Marks Salnickis ; Džūljetas Persivālas ilustrācijas. Rīga : Jumava, 2008. 127, [1] lpp. : il. ; 16 cm. ISBN 9789984383996
Papildus literatūra
1Braun, Mary Beth. Introduction to massage therapy / Mary Beth Braun, Stephanie J. Simonson. Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. xxvi, 490 lpp. : il., tab. + 1 elektroniskais optiskais disks. LWW massage therapy & bodywork educational series . ISBN 0781739705.
2Benjamin, Patricia J., Tappan's handbook of healing massage techniques / Patricia J. Benjamin. 5th ed. Boston : Pearson, 2010. xxvii, 509, [109] lpp. : krās. il. ; 28 cm. + 2 DVD-ROMs (4 3/4 in.) ISBN 9780135142233 (book).
3Fritz, Sandy, Mosby's essential sciences for therapeutic massage : anatomy, physiology, biomechanics, and pathology / Sandy Fritz. 4th ed. Maryland Heights, MO. : Elsevier Mosby, [2012], 2013. xiv, 721 lpp. : il. ISBN 9780323077439.
4Companion DVD [for] Mosby's fundamentals of therapeutic massage, 5th ed. [videoieraksts] / Sandy Fritz. [Maryland Heights, Mo.] : Elsevier Mosby, [2012], 2013. 2 DVD-ROMS (4 3/4 in.).
Citi informācijas avoti
1American Journal of Occupational Therapy. ISSN: 0272-9490, online ISSN: 1943-7676.
2American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN: 0894-9115, online ISSN: 1537-7385.
3Journal Rehabilitation Reseach and Development. ISSN: 0748-7711, online ISSN: 1938-1352.
4European Journal of Physical and Rehabilitation medicine. ISSN: 1973-9087, online ISSN: 1973-9095 .