Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Normunds Kozlovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_153LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Normunds Kozlovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads komunikācijas teorijās.
Mērķis:
Iepazīstināt ar pamat paradigmām un teorijām masu komunikācijas un kultūras socioloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Paradigmas – funkcionālā (Parsonss, Giddenss), konfliktteorija (marksisms, feminisms), simboliskais interakcionisms (Gofmans). 2. Zināšanu – epistemoloģiskā telpa: semioloģija, Lefevrs. 3. Ideoloģija un utopija: Gramši hegemonija, Manheima zināšanu socioloģija. 4. Kritiskā teorija: Frankfurtes skola. 5. Kultūras studijas: subkultūras. 6. Masu komunikācija internetlaikmetā: tīkla teorijas ctheory.net.Lekcijas6.00auditorija
Nodarbības0.00auditorija
2Rosario Napolitano 1880 – 1944: Development of new tecnologies/Bigger participation of State (the role of Media in the Fascist Era in Italy) 1945 – 1993: Post war period and Regulation of Media 1994 – 2011: Tangentopoli Scandal and the beginning of Berlusconi's Era from 2011 : The Fragmentation of Italian Media and the raise of Populism ( Five Stars Move-ment and Lega Nord)Lekcijas0.00auditorija
Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācija. Atbilstoši nodarbību tēmām studēt literatūru u. c. avotus, apmeklēt socioloģiski un kulturoloģiski orientētus pasākumus (semināri, diskusijas, izstādes).
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja atbildēt uz jautājumiem tēmās par pamatteorijām masu komunikācijas un kultūras socioloģijā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie prot nosaukt un izklāstīt teorētiskās pieejas un galvenos diskutētos jautājumus masu komunikācijas un kultūras socioloģijas paradigmu un teoriju ietvaros.
Prasmes:Orientējoties masu komunikācijas un kultūras socioloģijas paradigmās un teorijās, studējošie ir gatavi: • kritiski socioloģiski analizēt kultūras žurnālistikas produktus dažāda tipa medijos; • sniegt konsultācijas mediju un sabiedrisko attiecību speciālistiem par masu komunikācijas un kultūras socioloģijas paradigmām un teorijas jautājumiem; • veidot kritiskus rakstus un/vai raidījumus kultūras žurnālistikas jomā ar socioloģisku konceptuālo arsenālu.
Kompetences:Pārzināt masu komunikācijas un kultūras socioloģijas paradigmas + studējošie spēj pielietot savas zināšanas kultūras mediju un kultūras žurnālistikas jomā, lai spētu attīstīt patstāvīgus, ilgtspējīgus kultūras žurnālistikas projektus un identificēt problēmas, kas saistītas ar kultūras žurnālistikas dienaskārtību, žurnālistisko kvalitāti, auditoriju un medijspecifiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Marshall McLuhan, Understanding Media, 1964: Mcgrow-Hill Žans Bodrijārs, Simulakri un Simulācija, Rīga, 2000: Omnia Mea
2Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1.-10.lpp. http://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf
3Paul Virilio, The Information Bomb, NY,2000: Verso Marginal Notes on Comments on Society of the Spectacle: Giorgio Agamben https://libcom.org/library/marginal-notes-comments-society-…