Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: ESF kursi
Kursa vadītājs:Eva Cela
Mērķauditorija:māsas, kuras vēlas reģistrēties vai atjaunot reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kuras rekomendē kāda ārstniecības iestāde
Valoda:Latviešu
Laiks:8., 9., 18., 22., 25., 29.05.; 1., 5., 12., 15., 19.06.; 7.07.
Vieta:attālināti un klātienē, RSU
Kursa apjoms:63 akadēmiskās stundas: teorija – 25 ak. st., prakse – 38 ak. st.

Mērķis

Sniegt māsām profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi nokārtotu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi  profesijā, kas dotu iespēju atjaunot reģistrācijas termiņu ārstniecības personu reģistrā vai veikt pirmreizēju reģistrāciju reģistrā. Nodrošināt māsu profesionālo zināšanu un prasmju uzlabošanu  un atgriešanos darba tirgū savā profesijā.

 

Tēmas

  • Aprūpes procesa pamatprincipi: pacientu novērtēšana, aprūpes plānošana, realizēšana, izvērtēšana un korekcijas, izpratne par komandas darba organizāciju, komunikācijas ar pacientu, tuviniekiem un ārstniecības komandu (visos aprūpes posmos, manipulācijās un procedūrās), izglītošana aprūpes procesā
  • Infekciju kontrole – higiēnas un izolācijas režīmu ievērošana, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošana dažādās situācijās, tai skaitā gaisa pilienu infekciju, piemēram, Covid-19 pacientu aprūpē
  • Medikamentozā aprūpe – sagatavošana, devu aprēķini, medikamentu ievade, droša administrēšana un ievades iekārtas – infūzijas sūkņi, perfuzori
  • Sāpes, sāpju vērtējums dažāda vecuma pacientiem, farmakoloģiskās un nefarmakoloģiskās metodes: izvērtēt sāpes verbāliem un neverbāliem pacientiem, nefarmakoloģiskās metodes, augsta riska zāles, tostarp sagatavošana un ievadīšana
  • Ādas integritāte – higiēnas procedūras, izgulējumu risku noteikšana, profilakses plāns, brūču aprūpe
  • Uztura uzņemšana, šķidruma balanss un izvadsistēma: uztura uzņemšanas veidi pacientam (orālā, zondes, stomas, intravenozā) un izmantojamās tehnoloģijas, šķidruma balansa izvērtēšana, izvadstomu un urīnkatetra ievietošana un aprūpe
  • Droša vide pacientam, palīglīdzekļi, pārvietošanās: pacienta identifikācija, konfidencialitāte, kritiena riski
  • Kardiopulmonālā reanimācija un šoka stāvokļi dažāda vecuma pacientiem – pamatalgoritmi, medikamentozā aprūpe un situāciju simulācijas
  • Vitālie rādītāji pacienta novērtēšanā – normas un izmantojamās tehnoloģijas
  • Oksigenācijas nodrošināšana

 

Norises laiks un formāts

8. maijā plkst. 10.00–17.30

Attālināti
9. maijā plkst. 10.00–10.30Attālināti
18. maijā plkst. 10.00–16.30Attālināti
22. maijā plkst. 12.00–17.30Klātienē
25. maijā plkst. 10.00–13.30Attālināti
29. maijā plkst. 10.00–16.30Attālināti
1. jūnijā plkst. 12.00–16.30Klātienē
5. jūnijā plkst. 13.00–16.30Attālināti
12. jūnijā plkst. 13.00–16.30Attālināti
15. jūnijā plkst. 10.00–20.30Klātienē
19. jūnijā plkst. 9.00–17.30Klātienē
7. jūlijā plkst. 10.00–11.30Klātienē