Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Evija Liepa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika

Mērķis

Sniegt zināšanas par augstākās matemātikas metodēm, kas saistītas ar dažādu ekonomiska rakstura problēmu risināšanu. Veidot priekšstatu par ekonomikas un biznesa vadības situāciju matemātiskas modelēšanas un analīzes iespējām.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatos un matemātikā vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas augstākajā matemātikā.

Prasmes

Studējošie pratīs izveidot un risināt lineāras vienādojumu sistēmas, darboties ar matricām, pētīt funkcijas un risināt finanšu matemātikas uzdevumus.

Kompetences

Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsNormunds Gūtmanis
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsNormunds Gūtmanis
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV1BakalaursObligātsNormunds Gūtmanis