Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivars Neiders
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar aktuālajām mūsdienu medicīnas filozofijas un bioētikas problēmām. Veicināt studentu spēju patstāvīgi spriest par biomedicīnas aktuāliem jautājumiem un veselības aprūpes sistēmas ētiskajām problēmām. Veicināt studentu prasmi analizēt ar biomedicīnu saistītas ētiska rakstura problēmas. Veicināt izpratni par medicīnā un pētniecībā akceptētām morālajām vērtībām.

Priekšzināšanas

Lai sekmīgi apgūtu paredzēto studiju kursu "Medicīnas filozofija un bioētika", studentam nav nepieciešamas priekšzināšanas. Vēlamas priekšzināšanas filozofijā un ētikā vidusskolas mācību programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studentiem ir jāorientējas būtiskākajās medicīnas filozofijas un bioētikas problēmās; jāpārzina galvenās veselības koncepcijas, psihes / ķermeņa koncepcijas, ētikas teorijas un to piedāvātie risinājumi dažādām bioētikas problēmām.

Prasmes

Studentiem jāspēj definēt būtiskākie bioētikas teoriju pamatjēdzieni. Jāspēj atpazīt un identificēt dažādas bioētikas problēmsituācijas un dažādu teorētisku apsvērumu loma tajās.

Kompetences

Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt dažādas nostājas mūsdienu biomedicīnā; jāspēj patstāvīgi formulēt viedokli un aizstāvēt to.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsVents Sīlis, Ivars Neiders, Uldis Vēgners, Ģirts Jankovskis, Anna Žabicka, Edijs Šauers, Māra Grīnfelde, Laura Bitiniece, Ginta Vēja
Medicīna1MaģistrsObligātsMāra Grīnfelde, Ivars Neiders, Edijs Šauers, Ginta Vēja, Uldis Vēgners, Laura Bitiniece, Ģirts Jankovskis
Medicīna1MaģistrsObligātsAnna Žabicka, Ivars Neiders, Ģirts Jankovskis, Ginta Vēja, Laura Bitiniece, Edijs Šauers, Uldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Andrejs Balodis
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Laura Bitiniece, Ginta Vēja
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Ģirts Jankovskis, Uldis Vēgners, Vija Sīle
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Ģirts Jankovskis, Uldis Vēgners, Māra Grīnfelde
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsMāra Grīnfelde, Ivars Neiders, Edijs Šauers, Ginta Vēja, Uldis Vēgners, Laura Bitiniece, Ģirts Jankovskis
Medicīna1MaģistrsObligātsMāra Grīnfelde, Laura Bitiniece, Ivars Neiders, Uldis Vēgners
Medicīna2MaģistrsObligātsMāra Grīnfelde, Ivars Neiders, Laura Bitiniece
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Ģirts Jankovskis, Laura Bitiniece, Vija Sīle
Medicīna2MaģistrsObligātsUldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Ivars Neiders, Vents Sīlis
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Māra Grīnfelde, Uldis Vēgners, Vents Sīlis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsLaura Bitiniece, Mairita SatikaIvars Neiders,
Medicīna1MaģistrsObligātsUldis Vēgners, Ivars Neiders, Mairita Satika, Laura Bitiniece
Medicīna2MaģistrsObligātsLaura Bitiniece, Mairita Satika, Ivars Neiders, Māra Grīnfelde, Uldis Vēgners
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Mairita Satika, Uldis VēgnersAndrejs Balodis,
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Mairita Satika, Uldis Vēgners, Vents SīlisAndrejs Balodis,
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Vents Sīlis, Māra Grīnfelde, Uldis Vēgners, Andrejs Balodis
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsAndrejs Balodis, Ivars Neiders, Mairita Satika, Vija Sīle, Uldis Vēgners, Vents Sīlis, Elīna Graudiņa
Medicīna1MaģistrsObligātsAndrejs Balodis, Ivars Neiders, Mairita Satika
Medicīna2MaģistrsObligātsAndrejs Balodis, Ivars Neiders, Mairita Satika
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsAndrejs Balodis, Ivars Neiders, Uldis Vēgners, Vija Sīle, Mairita Satika
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Mairita Satika
Medicīna1MaģistrsObligātsAndrejs Balodis, Ivars Neiders, Mairita Satika, Uldis Vēgners
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Laura Bitiniece, Mairita Satika, Māra Grīnfelde, Andrejs Balodis
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Uldis VēgnersMairita Satika, Andrejs Balodis,
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Uldis Vēgners, Mairita Satika, Andrejs Balodis, Māra Grīnfelde
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMairita Satika, Ivars Neiders, Andrejs Balodis, Laura Bitiniece, Uldis Vēgners, Vents Sīlis, Māra Grīnfelde
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Mairita Satika, Laura Bitiniece, Māra Grīnfelde
Medicīna1MaģistrsObligātsIvars Neiders, Mairita Satika, Laura Bitiniece, Uldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Andrejs Balodis, Vents Sīlis, Elīna Graudiņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsIvars Neiders, Andrejs Balodis, Laura Bitiniece, Mairita Satika