Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Reinis Vilšķērsts
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmaceitiskā farmakoloģija

Mērķis

Dot studentiem ieskatu medicīnas ķīmijā un iespēju apgūt zāļu vielu eksistēšanas un pārmaiņu posmus organismā no ievadīšanas brīža līdz eliminācijai.

Priekšzināšanas

Organiskā ķīmija, fizioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs:
• aprakstīt un izskaidrot zāļu vielu saistīšanos ar dažādiem receptoriem un darbību organismā;
• raksturot zāļu vielu biotransformācijas reakcijas;
• izskaidrot zāļu vielu mijiedarbību;
• izskaidrot prozāļu koncepciju;
• atpazīt un raksturot biežāk lietotās kardiovaskulāro zāļu līdzekļu grupas.

Prasmes

Studējošais spēs:
• identificēt zāļu vielu svarīgāko grupu darbības mehānismus (enzīmu inhibitori, induktori, receptoru agonisti vai antagonisti u.c.);
• objektīvi izvērtēt zāļu vielu mijiedarbības iespējamo izcelsmi vienlaicīgas lietošanas gadījumā;
• analizēt medicīnas ķīmijas zinātniskās publikācijas.

Kompetences

Studenti būs spējīgi novērtēt zāļu vielu iedarbības fiziski-ķīmiskos principus, mijiedarbības iespējamību, izcelsmi un struktūras aktivitātes kopsakarības.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF6MaģistrsObligātsMaija Dambrova, Reinis Vilšķērsts
Farmācija, FFN6MaģistrsObligātsReinis Vilšķērsts