Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juta Kroiča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juta Kroiča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)15Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas78
Nodarbības (skaits)15Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (numurs)17Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas51
Kopā kontaktstundas81
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Molekulārā bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, ģenētikā, bioķīmijā un cilvēka fizioloģijā.
Mērķis:
Dot zināšanas par baktēriju, vīrusu, sēņu un parazītu struktūru un īpašībām, to nozīmi infekciju izcelsmē. Sniegt zināšanas par iedzimto un iegūto imūno sistēmu. Informēt par bakterioloģiskām, vīrusu, sēņu un parazītu diagnostikas metodēm. Sniegt informāciju par antibiotiskām vielām un baktēriju rezistences mehānismiem pret tām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Mikrobioloģijas vēsture. Mikroorganismu grupas un taksonomija. Baktēriju šūnas struktūra.Lekcijas1.00auditorija
2Vides un cilvēka organisma normālā mikroflora. Baktēriju patoģenitāte.Lekcijas1.00auditorija
3Baktēriju metabolisms. Baktēriju augšana un vairošanās. Atipiskās baktērijas, sēnes, vīrusi.Lekcijas1.00auditorija
4Antibiotiskās vielas. Mikroorganismu rezistence pret antibiotiskajām vielām. Rezistences mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
5Darba organizācija mikrobioloģijas laboratorijā. Baktēriju pamatformas. Vienkāršās krāsošanas metodes. Mikroskopisko preparātu gatavošanaNodarbības1.00laboratorija
6Saliktās krāsošanas metodes: Grama, Cīla-Nēlsena. Baktēriju morfoloģija – endosporas, ieslēgumi.Nodarbības1.00laboratorija
7Baktēriju kultivēšana. Barotnes. Atipiskās baktērijas, sēnes, vīrusi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Tīrkultūras izdalīšana. Anaerobo mikroorganismu kultivēšanas metodes. Tīrkultūru identifikācijas metodes. Baktēriju augšanas raksturs uz barotnēm. Baktēriju bioķīmisko u.c. īpašību noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9Vides un cilvēka mikroflora. Gaisa, ūdens, ādas un mutes mikrofloras pārbaudes principi.Nodarbības1.00laboratorija
10Mikrobu antagonisms. Mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskajām vielām. Sterilizācijas metodes. Dezinfekcijas metodesNodarbības2.00laboratorija
11Imunitāte, tās iedalījums. Organisma nespecifiskā rezistence. Komplementa sistēma, tā nozīmeLekcijas1.00auditorija
12Fagocitoze un iekaisumsLekcijas1.00auditorija
13Antigēni, to uzbūve. MHC-I un II klases antigēni, to īpašības. Antivielas, to struktūra, īpašības, funkcijas. Ig klases.Lekcijas1.00auditorija
14T limfocīti, to histioģenēze, raksturojums un īpašības. NK šūnas.Lekcijas1.00auditorija
15B limfocīti. Makrofāgi, to diferenciācija un nozīme imūnā atbildē. Primārā un sekundārā humorālā imūnā atbilde.Lekcijas1.00auditorija
16Celulārā imūnā atbilde. Pretvīrusu imunitāte. Imūnā patoloģija. Antikapsulārā, antitoksiskā, pretsēņu imūnās atbildes principi.Lekcijas2.00auditorija
17Hipersensitivitāte, raksturojums, reakciju veidi un mehānismiLekcijas1.00auditorija
18Mikoorganisma un makroorganisma mijiedarbība. Baktēriju patogenitātes faktoru un cilvēka aizsargfaktoru nozīme infekcijas izcelsmē.Nodarbības1.00laboratorija
19Seroloģisko reakciju veidi. Diagnostikumi. Imūnie serumi. Aglutinācijas reakcijas.Nodarbības1.00laboratorija
20Precipitācijas reakcijas. Lītiskās reakcijas. Komplementa saistīšanas reakcijaNodarbības1.00laboratorija
21Reakcijas ar iezīmētu Ag un Av izmantošanu (imūnfluorescence, imūnfermentatīvās reakcijas). Polimerāzes, ligāzes ķēdes reakcijasNodarbības1.00laboratorija
22Pretvīrusu, antitoksiskā, pretsēnīšu, antikapsulārā imūnā atbilde.Nodarbības1.00laboratorija
23Imūnā atbilde, imunizācijas mehānismi, imūnās profilakses mehānismi.Nodarbības1.00laboratorija
24Imūnā patoloģija, hipersensitivitāte.Nodarbības1.00laboratorija
25Mikroorganismu mikrobioloģiskās diagnostikas algoritms.Nodarbības2.00laboratorija
26Enterobacteriaceae, E.coli, Salmonella spp.Lekcijas1.00laboratorija
27Šigellas. Jersīnijas. Kampilobaktērijas. Helikobaktērijas. Holēras ierosinātājsLekcijas1.00auditorija
28Gr- un i/c baktērijasLekcijas1.00auditorija
29Anaerobās infekcijas. Corynebacterium diphtheria.Lekcijas1.00auditorija
30Patogēnie koki.Lekcijas1.00auditorija
31Hospitālā infekcija. Klīniskā bakterioloģija.Lekcijas1.00auditorija
32Patogēnās spirohetas.Lekcijas1.00auditorija
33Mikobaktērijas. Aktinomīces.Lekcijas1.00auditorija
34Patogēnās sēnes.Lekcijas1.00auditorija
35Salmonella spp. un E.coli ierosināto infekciju mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
36Jersiniozes, šigellozes, holēras, kampilobaktēriju un helikobaktēriju mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
37Stafilokoku, streptokoku, gonokoku un meningokoku ierosināto slimību mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
38Difterijas, Cl.tetani, Cl.difficle ierosināto saslimšanu mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
39Aktinomikozes un tuberkulozes mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
40Sifilisa, boreliožu un leptospirozes mikrobioloģiskā diagnostika. Hlamīdiju, mikoplazmu ierosināto infekciju mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
41Klīniskā bakterioloģija. Asiņu, krēpu, urīna, fēču, strutu un likvora bakterioloģiskā izmeklēšana. Patogēno sēņu infekciju (dermatofītu, kandidozes, kriptokokozes) mikrobioloģiskā diagnostika.Nodarbības2.00laboratorija
42Gripas, paragribas vīrusiLekcijas1.00auditorija
43Herpesvīrusi. Adenovīrusi.Lekcijas1.00auditorija
44Enterovīrusi.Hepatīts A,B,C,D,ELekcijas1.00auditorija
45Neirotropie vīrusi. Lēnās vīrusu infekcijas. Onkovirusoloģija.Lekcijas1.00auditorija
46HIV, AIDS.Lekcijas1.00auditorija
47Respiratoro vīrusu infekciju ierosinātāji. Vīrusu diagnostikas principi. Respiratoro vīrusu ierosināto slimību virusoloģiskā diagnostika.Nodarbības1.00laboratorija
48Enterovīrusu ierosināto infekciju virusoloģiskā diagnostika. Vīrushepatītu diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
49Neirotropo vīrusu ierosināto infekciju virusoloģiskā diagnostika (Ērču encefalīta un rabies). HIV, AIDS diagnostikas principiNodarbības2.00laboratorija
50Medicīniskās parazitoloģijas priekšmets. Parazītu sistemātiskais iedalījums. Helminti – sūcējtārpi (Trematoda) un lenteņi (Cestoda)Lekcijas1.00auditorija
51Parazītiskie vienšūņi (Protozoa), to iedalījums. To ierozinātās saslimšanas cilvēkos.Lekcijas1.00auditorija
52Helminti – nematodes (Nematoda).Lekcijas1.00auditorija
53Parazītiskie posmkāji (Arthropoda), posmkāju kā vektoru nozīme. Vektoru pārnestās slimības.Lekcijas1.00auditorija
54Protozoa - Trichomonas vaginalis, Giardia duodenalis, Entamoeba spp., Acanthamoeba spp., Balantidium coli, Toxoplasma gondii, Plasmodium spp.Nodarbības1.00laboratorija
55Helminti – sūcējtārpi, to raksturojums: Fasciola hepatica, Schistosoma spp. Lenteņi, to raksturojums - Taenia solium, T. saginata, Diphyllobothrium latum, Vampirolepsis nana, Echinococcus spp.Nodarbības1.00laboratorija
56Helminti – nematodes, to raksturojums: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Trichinella spiralis, Toxocara spp.Nodarbības1.00laboratorija
57Parazītiskie posmkāji (Arthropoda), insekti, ērces u.c.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, kā arī darbs grupā. Prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tematiem.
Vērtēšanas kritēriji:
- regulārs praktisko nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās - semestra kolokviju sekmīga nokārtošana. Kolokvijs ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi. - pēc trešā semestra - ieskaite (rakstveida) - studiju kursa beigās rakstveida esejas veida eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot baktērijas, vīrusus, sēnes un parazītus, izprast to patogenitāti un lomu infekcijas slimību izcelsmē un mijiedarbības procesā ar makroorganismu; Studenti iegūs zināšanas par galvenajām infekciju slimību diagnostikas metodēm, nespecifiskās un specifiskās profilakses metodēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: - savākt, transportēt un izmeklēt pacientu materiālu; - izdalīt un identificēt baktēriju tīrkultūru, izvērtēt jutību pret antibiotiskām vielām; - praktiski pielietot baktēriju, vīrusu, sēņu un parazītu diagnostikas metodes.
Kompetences:Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, studenti izpratīs vīrusu, baktēriju, sēņu un parazītu nozīmi infekcijas slimības izcelsmē, varēs izprast ierosnātāja lomu slimības patoģenēzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1MIKROBIOLOĢIJA
2Medical Microbiology, Murray, Patrick R. Datu bāze:
3ClinicalKey
4Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology
5AccessMedicine
6Review of Medical Microbiology and Immunology, Warren Levinson
7AccessMedicine
8Sherris Medical Microbiology, Ryan
9AccessMedicine
10Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām „Vispārīgā mikrobioloģija”. Rīga, RSU, 2015
11Imunoloģija:
12Review of Medical Microbiology and Immunology, Warren Levinson
13AccessMedicine
14Cellular and Molecular Immunology, Abbas Abul K.
15ClinicalKey
16Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām „Infekcija un imunitāte”. Rīga, RSU, 2017.
Papildus literatūra
1Prof. A.Lejnieka red. Klīniskā medicīna. 3. grāmata.Medicīnas apgāds. 2012.
2A. Žileviča, Medicīna mikrobioloģija I Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas imunoloģija, LU Akadēmiskais apgāds, 2014.
Citi informācijas avoti
1http://estudijas. rsu.lv.
2http://www.medscape.com
3http://www.pubmed.com