Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas par medicīnas terminoloģijas veidošanas pamatprincipiem angļu un latīņu valodā, prasmes tos pareizi pielietot, lasot, atpazīstot, klasificējot, skaidrojot, veidojot un rakstot anatomiskos un klīniskos terminus, prasmes izmantot medicīnisko literatūru angļu valodā, kā arī veicināt medicīnas terminoloģijas lietošanu angļu un latīņu valodā komunikatīviem, studiju, pētniecības un turpmākiem profesionāliem nolūkiem.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas apmērā un nokārtoti valsts centralizētie latviešu un angļu valodas eksāmeni.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtajām zināšanām studiju kursā studējošais varēs:
• raksturot medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības likumus angļu un latīņu valodā;
• definēt latīņu valodas gramatikas likumus par vārdu saskaņošanu anatomiskos terminos, raksturot terminu uzbūvi un saistīt likumus ar terminu tulkošanu un izskaidrošanu;
• uzskaitīt anatomijas terminoloģijā lietotos, kā arī zinātniskajā un profesionālajā darbībā biežāk lietotos terminus angļu un latīņu valodā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, izskaidrot, rakstīt un lietot medicīnas terminus angļu un latīņu valodā;
• identificēt, veidot, skaidrot, klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus latīņu valodā;
• lasīt, tulkot un analizēt tekstus specialitātē angļu valodā;
• izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli par profesionālām tēmām angļu valodā, lietojot atbilstošas valodas struktūras;
• sniegt norādījumus angļu valodā klientiem, kam nepieciešama balsta-kustību korekcija un rehabilitācija;
• sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju angļu valodā.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomiskos un klīniskos terminus angļu un latīņu valodā un praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studijās, pētniecībā un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA1BakalaursObligātsVita Vīksne, Ieva Fībiga
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsVita Vīksne, Ieva Fībiga
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsVita Vīksne, Ieva Fībiga
Uzturs, RFU1BakalaursObligātsVita Vīksne, Ieva Fībiga
Uzturs, RFUN1BakalaursObligātsVita Vīksne, Ieva Fībiga
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne
Uzturs, RFU2BakalaursObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne
Uzturs, RFUN2BakalaursObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne